Wcześniejsze emerytury jeszcze przez rok

Aktualizacja:
- Podwyżka płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wydłużenie o rok obowiązujących zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury - to główne ustalenia porozumienia między rządem i NSZZ „Solidarność”.(TVN24)
TVN24Rząd porozumiał się z "Solidarnością"

- Podwyżka płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wydłużenie o rok obowiązujących zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury - to główne ustalenia porozumienia między rządem i NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie, które podpisali premier Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący "S" Janusz Śniadek, dotyczy realizacji postulatów związku, które przedstawił powołany w czerwcu Krajowy Sztab Protestacyjny przy Komisji Krajowąej NSZZ "Solidarność".

Umowa zakłada m.in., że od stycznia przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie do 1126 złotych brutto. Stanowi to 40 procent prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego w roku przyszłym. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku wzrosną natomiast o 9,3 procent, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu płac w sferze budżetowej i wzrostu płac wynikającego z redukcji składki rentowej od lipca 2007 oraz stycznia 2008 roku.

Do końca przyszłego roku rząd ma też przedłożyć projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wcześniejszych emerytur. Dodatkowe 12 miesięcy ma umożliwić partnerom społecznym wynegocjowanie zasad przechodzenia na emerytury pomostowe od 1 stycznia 2009 r. Eksperci ubezpieczeniowi twierdzą, że przedłużenie obecnych zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury jeszcze o rok spowoduje gigantyczne obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie każdego roku wypłaty wcześniejszych emerytur kosztują około 20 mld zł rocznie. Rząd przeprowadzi także dalsze konsultacje społeczne nad projektem ustawy dotyczącej m.in. emerytur dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Strona rządowa zobowiązała się również do realizacji porozumienia na temat reformy ochrony zdrowia, w tym szczególnie pilnego wprowadzenia ustawy gwarantującej wzrost płac dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia. Uzgodnienia wymagające rozwiązań ustawowych zostaną wprowadzone do parlamentu w trybie pilnym.

Źródło: tvn24.pl, IAR

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości