Walka o częstotliwość

Najnowsze


Zakończył się pierwszy etap przetargu na rezerwacje częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Komisja przetargowa chce zakończyć prace i ogłosić wyniki do końca września.

Oferty zostały już ocenione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej od strony formalnej. Teraz zostaną przesłane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i tam zaopiniowane.

Rzecznik UKE Jacek Strzałkowski nie chciał jednak powiedzieć, czy wszystkie oferty przeszły pierwszy etap.

Do przetargu na rezerwacje dwóch częstotliwości zgłosiło się sześć spółek: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, Centernet, Tolpis oraz Inquam Broadband. Centernet oraz Inquam Broadband złożyły po dwie oferty, pozostałe podmioty po jednej.

Głównymi kryteriami oceny w przetargu będą wysokość zadeklarowanej kwoty, zachowanie warunków konkurencji, wiarygodność finansowa oraz zobowiązania podjęte przez uczestnika przetargu. Najistotniejszym będzie kryterium zachowania warunków konkurencji.

Częstotliwości z zakresu 1800 MHz, będące przedmiotem przetargu mogą być wykorzystywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Chodzi m. in. o telefonię ruchomą, telefonię stacjonarną, radiowy dostęp do internetu. Umowa ze zwycięzcą przetargu będzie obowiązywać do do 31 grudnia 2022 roku.

Źródło: PAP