W Warszawie rusza instalacja inteligentnych liczników prądu

Najnowsze

tvn24f18fc0fa-14ec-11e3-a8e3-0025b511229e

RWE Stoen Operator już w tym roku zacznie montować inteligentne liczniki w Warszawie. W tym roku na aparature pomiarową zamierza przeznaczyć 22 mln zł. W pierwszym etapie ma to być 100 tys. liczników.

Łącznie w stołeczną sieć RWE do 2019 r. zamierza zainwestować ponad 1,6 mld zł. Na liczniki i infrastrukturę do zdalnego ich odczytu ma być przeznaczone 424 mln zł.

6-letni plan rozwoju spółki przewiduje wybudowanie 165 km linii wysokiego napięcia. Dodatkowo niezbędna będzie budowa lub modernizacja 24 stacji wysokiego napięcia i prawie 850 stacji transformatorowych średniego/najniższego napięcia, przystosowanych do działania w inteligentnej sieci.

Specjalne taryfy premiujące

Prezes RWE Stoen Operator Robert Stelmaszczyk podkreślił, że to od obrotu spółek - sprzedawców energii - zależy, czy zaoferują posiadaczom tych liczników specjalne taryfy, np. premiujące ograniczanie poboru energii w godzinach szczytu. RWE będzie ułatwiać przyłączenia do sieci instalacji typu prosumenckiego, czyli stosunkowo niewielkich odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim spodziewa się podłączania paneli fotowoltaicznych.

Prezes Stelmaszczyk ocenił, że od strony sieci nie powinno być problemu z wchłonięciem energii, wytwarzanej w instalacjach prosumenckich. - Wyzwaniem dla OSD będzie natomiast sytuacja, gdy wiele instalacji prosumenckich skupi się na niewielkim obszarze, np. na osiedlu z zabudową jednorodzinną i w efekcie obszar ten zacznie eksportować energię. Generalnym wyzwaniem będzie przesłanie tej energii z miejsc, gdzie powstaje do centrum, gdzie w ciągu dnia jest zużywana - mówi Stelmaszczyk.

Z analiz RWE wynika, że do 2020 r. liczba osób korzystających z energii w Warszawie wzrośnie z 2,2-2,3 mln do ok. 3 mln, co oznacza konieczność zapewnienia dostarczenia dodatkowej mocy rzędu 500 MW. Obecnie w zimowym szczycie Warszawa pobiera ok. 1400 MW.

Autor: pp//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24