W tym roku dziura będzie mniejsza

Najnowsze

TVN24Gospodarka rośnie szybciej, więc wpływy do budżetu będą o 4 mld zł większe

Zamiast zaplanowanych w znowelizowanym budżecie 27,2 mld zł, deficyt w tym roku będzie mniejszy i wyniesie 22,5 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok. Zaciągniemy też o 4 mld zł mniej długów.

W nowelizacji z 17 lipca tego roku ustalono dochody budżetu państwa w kwocie 272,9 mld zł, zaś wydatki na kwotę nie większą niż 300,98 mld zł. "Przewiduje się, że w 2009 roku deficyt budżetu państwa wyniesie 22.472,3 mln zł, wobec planowanego w znowelizowanej ustawie na poziomie 27.186,3 mln zł" - podano w dokumencie MF.

Gospodarka rośnie szybciej

Dlaczego? Bo gospodarka rośnie jednak szybciej niż założono to w nowelizacji, co spowoduje, że dochody budżetu będą jednak większe o 4 mld zł od planowanych.

"Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2009 r. są w głównej mierze determinowane przez sytuację makroekonomiczną. Dynamika realna produktu krajowego brutto w 2009 r. będzie w dalszym ciągu znacznie niższa w stosunku do odnotowanej w 2008 r., jednakże po tendencjach spadkowych zauważalnych w polskiej gospodarce pod koniec 2008 r. i w pierwszym kwartale 2009 r. pojawiły się oznaki ich wyhamowania" - napisano w uzasadnieniu do budżetu na 2010 rok.

Z danych MF wynika, że dochody krajowe budżetu państwa będą w 2009 r. wyższe o ok. 4 mld 714 mln zł od planowanych w nowelizacji ustawy budżetowej, co wynika głównie z wyższych przewidywanych wpływów z podatków pośrednich: podatku od towarów i usług o 3 mld 500 mln zł, podatku akcyzowego o 800 mln zł, a ponadto z wypływów z podatków bezpośrednich - podatku dochodowego od osób fizycznych o 510,0 mln zł, oraz ze zmniejszenia wpływów z ceł o 80,0 mln - poinformowano.

Zaciągniemy mniejsze długi

Wzrośnie też mniej niż w przyjętej niecałe dwa miesiące temu nowelizacji nasze zadłużenie. Resort finansów podał także, że w tym roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 52,7 mld zł wobec zakładanych w ustawie w wysokości 56,7 mld zł.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24