W kwietniu lepsze wyniki przedsiębiorstw. O ponad 20 proc.

Najnowsze

TVN 24Zysk netto wyniósł 28,9 mld zł i był wyższy o 4,7 proc. od uzyskanego przed rokiem

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po I kwartale wzrósł o 20,6 proc. rok do roku i wyniósł 21,3 mld zł - podał w piątek GUS. Na inwestycje firmy wydały 19,5 mld zł, czyli o 16,3 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Z informacji GUS wynika, że przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,7 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1 proc., co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 96 proc. przed rokiem do 95,5 proc.

Sprzedaż i zysk

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 24,8 mld zł i był wyższy o 8,9 proc. niż rok wcześniej.

Zysk netto wyniósł 28,9 mld zł i był wyższy o 4,7 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto obniżyła się o 23,5 proc. i wyniosła 7,6 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6 proc. ogółu przedsiębiorstw wobec 61,6 proc. przed rokiem.

Dane dotyczą 16 tys. 375 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Więcej na eksport

Z danych GUS wynika, że z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,5 proc. wykazało w I kwartale sprzedaż na eksport wobec 46,9 proc. rok wcześniej. Poziom sprzedaży eksportowej był o 3,6 proc. wyższy niż przed rokiem.

Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się o 0,1 pkt proc. do 24,1 proc.

Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 75,4 proc. przedsiębiorstw wobec 68,1 proc. przed rokiem. W I kwartale 2013 roku nakłady na inwestycje spadły o 1,6 proc.

Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 15,1 proc. Nakłady na zakupy wzrosły o 17,1 proc., w tym na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wzrosły o 9,9 proc., a na środki transportu – o 46,6 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 62,4 proc. wobec 61,7 proc. przed rokiem.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24