VAT nie wróci do 22 procent. Jest zapis w projekcie ustawy

Najnowsze

TVN 24Utrzymanie podwyższonej stawki VAT-u do 2016r. zapisano w ustawie

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o podatku VAT, w którym zapisano utrzymanie obecnie obowiązujących stawek do 2016 roku. Choć o takim scenariuszu mówiono już od kilku miesięcy, jest to pierwszy raz, kiedy zapis o utrzymaniu podwyższonej stawki podatku znalazł się w projekcie ustawy - poinformowała TVN CNBC.

Utrzymanie stawki VAT na poziomie 23 proc. zapowiedział w kwietniu tego roku premier Donald Tusk.

Obowiązywanie obecnej stawki do 2016 r. przewiduje też Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013 i Wieloletni Plan Finansowy na lata 2013 - 2016.

Dopiero teraz jednak utrzymanie podwyższonej w 2011 r. stawki zostało zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Utrzymanie obecnych stawek jest konieczne

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że zapisy w Aktualizacji Programu Konwergencji i Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2013 - 2016 spowodowane zostały "koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki". Jak dodano, "powyższe skutkuje koniecznością stosownego dostosowania przepisów ustawy o VAT, przewidujących obniżenie z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązujących obecnie stawek podatku VAT o 1 pkt. procentowy". W uzasadnieniu wskazano również, że utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie do 2016 r. oraz podejmowane działania po stronie wydatkowej budżetu państwa powoduje, iż nie ma potrzeby utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkującego podwyżki stawek tego podatku w przypadku, gdy relacja długu do PKB przekroczy 55 proc. "Proponuje się zatem, aby istniejący jeszcze dla 2013 roku taki mechanizm usunąć" - czytamy.

Wyższy VAT ratunkiem dla budżetu

Podstawowa stawka VAT wzrosła z 22 proc. do 23 proc. 1 stycznia 2011 r. Minister finansów zapowiadał wówczas, że jest to rozwiązanie doraźne, będące efektem problemów budżetowych.

Jacek Rostowski deklarował wtedy, że w 2014 r. podstawowa stawka VAT może wrócić do poziomu 22 procent.

Minister finansów zapowiadał wówczas, że jest to rozwiązanie doraźne, będące efektem problemów budżetowych. Jacek Rostowski deklarował wtedy, że w 2014 r. podstawowa stawka VAT może wrócić do poziomu 22 procent.

Autor: kg//kdj / Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24