Uwolnił ceny prądu, teraz sam jest "wolny"...

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Adam Szafrański nie jest juz prezesem URE

Jak dowiedziała się TVN CNBC Biznes, Jarosław Kaczyński podpisał decyzję o odwołaniu Adama Szafrańskiego. Prezes URE zasłynął ostatnio decyzją o uwolnieniu cen prądu, która przyniesie prawdopodobnie podwyżkę cen energii elektrycznej.

Nieznane są powody dymisji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. On sam był decyzją premiera wyraźnie zaskoczony, ale odmówił komentarza. Adam Szafrański w sierpniu tego roku zastąpił Leszka Juchniewicza, piastującego to stanowisko od ponad 10 lat.

Dr Adam Szafrański jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji. Pracował naukowo w Zakładzie Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego oraz Zakładzie Praw Człowieka UW. Studiował także na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Pracował też w kancelariach prawnych oraz w Biurze Analiz Sejmowych jako ekspert ds. legislacji.

Kilka dni temu Urząd Regulacji Energetyki zdecydował o całkowitym uwolnieniu cen prądu z początkiem roku 2008. Firmy energetyczne posiadające koncesję na obrót energią są zwolnione z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej. Do tej pory, za pomocą taryf, URE kontrolował czy ceny energii elektrycznej nie są zbyt wysokie.

Decyzja zaowocuje prawdopodobnie podwyżką ceny prądu. Pesymiści zakładają nawet 15-proc. wzrost, ale zakłady energetyczne uspokajają, że będzie to zaledwie kilka procent.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24