Urząd Regulacji Energetyki ma nowego szefa

Najnowsze


Urząd Regulacji Energetyki ma nowego prezesa. Adam Szafrański zastąpi na tym stanowisku Leszka Juchniewicza.

Szafrański jest adiunktem w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego. Związany jest też z Zakładem Praw Człowieka UW oraz Uniwersytetem w Ratyzbonie. Do tej pory pracował między innymi w kancelariach prawnych oraz w Biurze Analiz Sejmowych, w którym był ekspertem do spraw legislacji. Szafrański jest autorem wielu publikacji na temat wolności gospodarczej oraz działalności gospodarczej państwa.

Do jego obowiązków jako prezesa URE będzie należeć m.in. udzielanie i cofanie koncesji oraz zatwierdzanie i kontrolowanie cen gazu, energii elektrycznej i ciepła.

Źródło: IAR