Urząd Regulacji Energetyki ma nowego prezesa

Najnowsze


Maciej Bando nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Swoją funkcję będzie pełnił pięć lat. Bando od 1 stycznia 2012 r. był wiceprezesem Urzędu, a od 11 grudnia ubiegłego roku pełnił też obowiązki prezesa.

Bando pełnił obowiązki prezesa po tym, jak ze stanowiska odszedł Marek Woszczyk. W grudniu ubiegłego roku Woszczyk został prezesem Polskiej Grupy Energetycznej. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Kiliana, który pożegnał się z Grupą w połowie listopada 2013 r.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie był m. in. wiceprezesem Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektorem Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren.

Obowiązki prezesa

Do obowiązków i kompetencji prezesa URE należy m. in. "zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój konkurencji; przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli; monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego, udzielanie i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, określanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf". Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Jak informuje URE w komunikacie, "po raz pierwszy wybór nowego szefa URE nastąpił w drodze konkurencyjnego naboru przeprowadzanego przez zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów". Nowe zasady przywracają kadencyjność szefa URE. Zostały one wprowadzone we wrześniu 2013 roku.

Autor: mn/bgr / Źródło: tvn24bis.pl