UOKiK skontrolował deweloperów. Sprawdź, jak żerują na klientach

Najnowsze

TVN24 Biznes i ŚwiatJak bezpiecznie kupić mieszkanie?

Unikanie odpowiedzialności za nieterminowe oddanie lokalu, brak w umowie informacji o powierzchni kupowanego lokalu i nakładanie na klientów nieuzasadnionych obowiązków - to główne grzechy deweloperów. Takie wnioski płyną po skontrolowaniu przez UOKiK 93 firm i 1239 umów. Jak sie okazuje, wątpliwości wzbudza co drugi zapis w kontraktach.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy deweloperzy właściwie wywiązują się z obowiązków nałożonych na nich przez Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Była to pierwsza kontrola od czasu wejścia w życie tego prawa, czyli od 12 kwietnia 2012 r.

W tym celu prezes Urzędu przeanalizowała 1162 wzorce umów sprzedaży mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, 565 prospektów informacyjnych oraz 1239 faktycznie zawartych kontraktów. Kontroli poddanych zostało w sumie 93 przedsiębiorców, w tym dziewięć spółdzielni prowadzących działalność deweloperską. Zastrzeżenia wzbudziły praktyki 89 podmiotów, wobec których UOKiK podjął działania.

Brak harmonogramu, informacji o odstąpieniu

Pomimo obowiązku ustawowego, dziewięciu przedsiębiorców nie zamieściło w prospektach wymaganych informacji. W takim przypadku nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Najczęściej brakowało harmonogramu prac (siedem przypadków) oraz informacji o prawie do odstąpienia od umowy i wymaganych załącznikach (np. rzutu kondygnacji z zaznaczeniem lokalu).

W związku z niekompletnymi prospektami UOKiK postawił 11 zarzutów.

Powierzchnia lokalu i termin prac to tajemnica

Zgodnie z prawem, w umowie musi się znaleźć m.in.: cena, opis zasad działania rachunku powierniczego zakładanego na wypadek bankructwa firmy, powierzchnia lokalu i sposób jej pomiaru, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia praw na nabywcę. Brak któregokolwiek z nich uprawnia konsumenta do bezkosztowego odstąpienia od umowy. Spośród skontrolowanych deweloperów 10 nie zamieściło w treści umów informacji wymaganych przez ustawę.

W związku z pomijaniem w nich ważnych informacji, UOKiK postawił 12 zarzutów.

Prawie pół tysiąca zastrzeżeń

Jak wykazało badanie, aż 470 postanowień umownych budzi poważne wątpliwości. UOKiK najczęściej kwestionował wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 75 przedsiębiorców unikało odpowiedzialności m.in. za nieterminowe oddanie lokalu, zmianę jego powierzchni, wady w wykonaniu czy wprowadzenie zmian w projekcie.

Ponadto deweloperzy uniemożliwiali odstąpienie od umowy w przypadku zmiany ceny, nakładali na konsumenta nieuzasadnione obowiązki, np. ubezpieczenia czy wykończenia lokalu i nie zamieszczali w umowach danych wymaganych przez ustawę.

Rozliczamy najem mieszkaniaTVN24 Biznes i Świat

Autor: rf/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu