UOKiK skarży Getin Bank

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Getin na cenzurowanym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwał do sądu Getin Bank. Poszło o postanowienia stosowane przez bank w regulaminie oraz w umowie kredytu hipotecznego. To kolejny bank, który UOKiK pozwał za stosowanie niezgodnych z prawem klauzul.

Z informacji przekazanych przez Urząd wynika, że Getin Bank mógł narażać konsumentów na nieuzasadnione koszty. Jeden z zakwestionowanych przepisów dotyczy utrzymywania podwyższonego oprocentowania kredytu mimo wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Urząd poinformował, że kwestionowana klauzula jest znana kredytobiorcom, którzy po tzw. okresie przejściowym (przed ustanowieniem hipoteki na rzecz banku) – nadal byli zobowiązani do zapłaty wyższego oprocentowania. Bank przewidywał zmniejszenie oprocentowania, ale dopiero po upływie określonego czasu, a nie w momencie ustania ryzyka związanego z brakiem zabezpieczenia.

"Zdaniem Urzędu tego typu działanie niekorzystnie kształtuje sytuację ekonomiczną konsumenta, rażąco uprzywilejowując bank" - podkreślono.

Wycena na koszt klienta

Ponadto UOKiK zakwestionował prawo banku do dokonania na koszt kredytobiorcy wyceny nieruchomości w przypadku, gdy zalega on ze spłatą dwóch rat kredytu. Zdaniem Urzędu, takie działanie jest "bezpodstawne".

"Wycena jest uzasadniona w przypadku zmiany wartości nieruchomości, natomiast nie ma żadnego związku z zaleganiem przez kredytobiorcę ze spłatą rat. Takie działanie powoduje, że konsument ponosi dodatkowe, nieuzasadnione koszty" - ocenił UOKiK.

Rzecznik Getin Bank Wojciech Sury powiedział, że nie komentuje sprawy do czasu przeanalizowania pozwu. - Otrzymaliśmy taką informację, analizujemy ją - poinformował.

Indeks klauzuli zakazanych

Jeżeli sąd podzieli argumenty Urzędu, zakwestionowane postanowienia zostaną wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a ich stosowanie będzie zabronione. Jeśli banki mimo to będą ją stosować, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

W rejestrze UOKiK widnieje ponad 1,5 tys. niedozwolonych klauzul; 92 dotyczą usług finansowych.

Prezes Urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zapowiedziała, że umowy w kolejnych bankach będą sprawdzane. - To jest rynek pod naszym silnym monitoringiem - zaznaczyła.

W ostatnim czasie za stosowanie niezgodnych z prawem umów hipotecznych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwał do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów BRE Bank i Millennium Bank.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24