UOKiK karze za zmowę przetargową. Blisko 2 mln zł dla sześciu firm

Najnowsze

TVN 24UOKiK ukarał sześć firm

Blisko 2 mln zł - taką łączną karę wymierzył sześciu firmom Urząd Ochrony Konkurencjii Konsumentów. Zdaniem Urzędu przedsiebiorstwa w niedozwolony sposób chciały wpłynąć na wyniki zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół i bibliotek.

Wydana przez Prezes UOKiK decyzja dotyczy zmowy przetargowej zawartej pomiędzy przedsiębiorcami z Wrocławia. Pod koniec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizował przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół i bibliotek biorących udział w projekcie Dolnośląska e-szkoła. Wśród jego uczestników znalazły się m.in. trzy konsorcja utworzone przez spółki: Itsumi i KEN Solutions, Integrit i Dreamtec Solutions, a także Incom i Dreamtec.

Razem z CBA

Na podstawie doniesień prasowych, UOKiK wszczął postępowanie, które miało sprawdzić czy przedsiębiorcy dokonali niedozwolonych ustaleń. W jego trakcie Urząd m.in. w współpracował z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

- Uzyskane informacje potwierdziły, że pomiędzy konsorcjami zawarta została zmowa przetargowa, której celem było wybranie przez zamawiającego droższej oferty – mówi Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Początkowo najtańszą okazała się złożona przez Itsumi i KEN Solutions, jednak wskutek niewłaściwego uzupełnienia dokumentacji, została ona odrzucona. W takim przypadku Urząd Marszałkowski powinien wybrać drugą w kolejności, czyli droższą ofertę Integrit i Dreamtec Solutions. Wykluczenie najtańszego wykonawcy spowodowane było przedstawieniem przez niego nieodpowiedniego zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami. Tymczasem Urząd ustalił, że pełnomocnik konsorcjum posiadał właściwy dokument, który mógł przedłożyć w celu otrzymania zlecenia. W opinii Urzędu, błędne uzupełnienie dokumentacji było celowym działaniem. Ponadto przedsiębiorcy, którzy powinni ze sobą konkurować, wzajemnie znali swoje oferty. Świadczą o tym m.in. gwarancje ubezpieczeniowe oraz zaświadczenia z ZUS wystawione tego samego dnia i w przypadku tych pierwszych oznaczone kolejnymi numerami porządkowymi. Na wspólne tworzenie dokumentów wskazuje również pozostawienie w ofertach dwóch konsorcjów niektórych danych konkurencyjnych przedsiębiorców - twierdzi UOKiK. Według Urzędu zawarciu niedozwolonych uzgodnień sprzyjać mogły również powiązania osobowe oraz kapitałowe pomiędzy uczestnikami konsorcjów. Prezes spółek Incom i Dreamtec pełnił również funkcje kierownicze w Integrit, a prezes Dreamtec – w Dreamtec Solutions i KEN Solutions.

Przegrali podwójnie

Warto podkreślić, że uczestnikom zmowy nie udało się osiągnąć założonego celu, ponieważ zlecenie otrzymał ostatecznie ich konkurent. Złożył on odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła jego zarzuty. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na jego uczestników kary wysokości blisko 2 mln zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje do niej odwołanie do sądu.

UOKiK prowadzi obecnie 13 postępowań antymonopolowych oraz 57 postępowań wyjaśniających w sprawach zamówień publicznych.

Autor: //bgr / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24