UOKiK: 40 tys. kary za wprowadzanie w błąd seniorów

Najnowsze

flickr.com/ccbsa | John PastorelloPonad 40 tys. zł kary za oszukiwanie seniorów dla Funduszu Hipoteczny Dom

Urząd Ochrony Kokurencji i Konsumentów nałożył karę na Fundusz Hipoteczny Dom. Spółka będzie musiała zapłacić 40 tys. złotych za reklamę, która mogła wprowadzać jej klientów w błąd. UOKiK wytknął jej także, że nie może ona ograniczać klientom prawa do zamieszkiwania z najbliższymi osobami.

We wrześniu 2013 roku UOKiK wszczął dwa postępowania. Pierwsze przeciwko spółce akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom, która zajmuje się reklamą renty hipotecznej. Drugie postępowanie wszczęto przeciwko współpracującej z nią spółce komandytowo–akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom, z którą seniorzy zawierają umowy renty hipotecznej.

UOKiK zakwestionował reklamę renty hipotecznej na stronie internetowej Funduszu. Oferty tego typu kierowane są do osób starszych, które w zamian za przeniesienie prawa własności mieszkania otrzymują świadczenie pieniężne, wypłacane najczęściej co miesiąc, wraz z możliwością dożywotniego pozostania w dotychczas zamieszkałym lokalu (służebność mieszkania).

Na swojej stronie internetowej FHD sugerował, że niezależnie od wypłacanej renty, nowy właściciel nieruchomości sam będzie opłacał czynsz. W rzeczywistości jednak kwota ta była potrąca z miesięcznej raty wypłacanej seniorom.

Kara za skazanie na samotność

Z kolei będąca przedmiotem drugiego postępowania UOKiK spółka komandytowo–akcyjna Fundusz Hipoteczny Dom zastrzegała, że gdy jej klient chce aby ktoś u niego zamieszkał, w każdym przypadku musi uzyskać pisemną zgodę przedsiębiorcy. Tymczasem zgodnie z prawem osoba mająca służebność mieszkania nie potrzebuje niczyjej zgody na wprowadzenie się małżonka, małoletniego dziecka oraz innej osoby, którą utrzymuje albo jest mu potrzebna przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Urząd ukarał spółkę Fundusz Hipoteczny Dom na łączną kwotę 43 464 zł. Fundusz zapowiedział zaprzestanie obu praktyk niezgodnych z prawem.

Autor: tryb//bgr/gry / Źródło: tvn24bis.pl, UOKiK

Źródło zdjęcia głównego: flickr.com/ccbsa | John Pastorello