Unijne pielęgniarki mogą pracować w polskich szpitalach

Najnowsze

TVN24Sejm ograniczył biurokrację w przyjmowaniu do pracy pielęgniarek w UE

Posłowie jednogłośnie przyjęli nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowe przepisy skracają proces uzyskiwania pozwolenia na pracę w Polsce sióstr z krajów Wspólnoty.

Nowelizacja dostosowuje przepisy do jednej z unijnych dyrektyw, a zmiany muszą być wprowadzone do 20 października 2007 roku.

Nowela zakłada m.in. skrócenie czasu otrzymania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Zawiera też definicję obywatela państw członkowskich UE, wprowadza pojęcie kształcenia klinicznego i kształcenia teoretycznego. Mówi także o skróceniu dla pielęgniarek z tytułem licencjackim cyklu kształcenia na położną z trzech lat do 18 miesięcy.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, rejestr pielęgniarek i położnych z państw członkowskich UE prowadzić będzie właściwa okręgowa izba lekarska. Zawiera on m.in. dane osobowe, datę urodzenia, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania w rodzimym kraju oraz zamieszkania w Polsce.

Źródło: PAP, APTN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24