Unijna walizka warta 1134,71 euro

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Unijna walizka może być warta maksymalnie 1134,71 euro

Linia lotnicza zgubiła twoją walizkę? Pech... Należy się odszkodowanie? Oczywiście! Ale ma ono swoje granice: możesz dostać najwyżej równowartość 1134,71 euro. Ani centa więcej, chyba że dodatkowo opłaciłeś cenny bagaż - tak orzekł właśnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Zgodnie z orzeczeniem, pułap 1134,71 euro może być przekroczony tylko w przypadku, gdy pasażer przed odlotem zgłosi większą wartość swego bagażu i uiści związaną z tym dodatkową opłatę.

Trybunał wskazał, że takie rozwiązanie jest zgodne z postanowieniami Konwencji Montrealskiej z 1999 roku, określającej odpowiedzialność cywilną przewoźników lotniczych. UE zaaprobowała tę konwencję w 2001 roku.

Trybunał w Luksemburgu rozpatrywał, na wniosek hiszpańskiego sądu, sprawę pasażera, którego bagaż zaginął między Barceloną a Porto. Pasażer ten żądał 2700 euro i dodatkowo 500 euro za "straty niematerialne". Sędziowie Trybunału uznali, że roszczenia te są nieuzasadnione. Potwierdzili istnienie jednej górnej granicy odszkodowania, pokrywającego zarówno straty materialne, jak i niematerialne.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24