Unia walczy z terroryzmem

Najnowsze

Aktualizacja:

Numery lotów, kart kredytowych, telefonów, adresy, e-maile oraz kilkanaście innych danych może już wkrótce być przedmiotem wymiany pomiędzy krajami Unii. KE chce stworzyć unijny system wymiany danych o pasażerach latających do i z Unii. Ma ją to chronić przed terroryzmem.

Utworzenie systemu to jedna z propozycji legislacyjnych, jakie we wtorek przyjęła Komisja Europejska w ramach strategii walki z terroryzmem.

Inne propozycje dotyczą przeciwdziałania wykorzystywaniu materiałów wybuchowych przez terrorystów. Komisarze chcą również objąć obecną legislacją o karalności rekrutowania i nawoływania do aktów terrorystycznych także internet.

"Terroryzm zagrożeniem dla dobrobytu" - Terroryzm stanowi zagrożenie dla politycznych fundamentów Unii Europejskiej, jak również dla życia i dobrobytu naszych obywateli - tłumaczył, prezentując pakiet nowych propozycji komisarz ds. wewnętrznych Franco Frattini. Dodał, że należy zachować czujność i odpowiednio oceniać zagrożenie. - Musimy podejmować właściwe i proporcjonalne środki prewencyjne na poziomie europejskim i krajowym - zakończył Frattini.

Terroryzm stanowi zagrożenie dla politycznych fundamentów Unii Europejskiej UE walczy z terroryzmem

KE zaproponowała, by przewoźnicy lotniczy udostępnili organom ścigania i jednostkom wyspecjalizowanym w działaniach antyterrorystycznych 19 różnych danych o pasażerach i ich podróży.

Według tego zapisu odpowiednie służby miałyby dostęp do danych nawet przez 13 lat od przelotu: pięć lat w zwykłym postępowaniu, a w szczególnych sytuacjach dodatkowe osiem.

Do tej pory udostępniano dane imigrantów Dotychczas kraje UE zbierały i wymieniały się danymi pasażerów przybywających spoza UE tylko w ramach walki z nielegalną imigracją. W kontekście terroryzmu, UE przekazywała dane o pasażerach USA i Kanadzie, pod naciskiem tych dwóch krajów.

Projekt wymiany danych przewiduje, że dane w formie elektronicznej musiałyby być przekazywane przez przewoźników najpóźniej 24 godziny przed planowanym odlotem. Dane miałyby być przekazane także bezpośrednio po zamknięciu odprawy pasażerów.

Frattini chciałby także utworzenia unijnego systemu wczesnego ostrzegania w przypadkach zgubienia bądź kradzieży materiałów wybuchowych. Komisja Europejska stawia sobie również za cel kontrolowanie podejrzanych transakcji, a także stworzenia sieci europejskich ekspertów-saperów potrafiących unieszkodliwiać materiały wybuchowe.

Projekt wpisuje się w zapoczątkowaną w 2002 roku unijną strategię walki z terroryzmem.

Źródło: PAP