Unia chce być rajem dla małych firm

Najnowsze

Aktualizacja:
Unia wychodzi na przeciw małym przedsiębiorcom

Ku zadowoleniu przedsiębiorców Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadany pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. Small Business Act. - To krok w stronę Europy Przedsiębiorców - zachwalał przewodniczący KE Jose Barroso.

Motto pakietu brzmi "Think small first", czyli "Myśl najpierw o małych" - chodzi o danie pierwszeństwa małym i średnim firmom.

Barroso wyliczył główne założenia Small Business Act, który przewiduje: łatwiejszy dostęp do wsparcia finansowego, zwłaszcza na badania i rozwój, obniżenie stawek VAT na usługi świadczone lokalnie (w tym o wysokim nakładzie pracy ręcznej), łatwiejszy dostęp do rynku zamówień publicznych, lepszą administrację publiczną w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), eliminację opóźnień w płatnościach.

Nowa definicja

KE proponuje także wprowadzenie całkiem nowej formy przedsiębiorstw, którą nazwała Europejską Spółką Prywatną (European Private Company). Jednolite w całej UE przepisy mają ułatwić jednoczesną działalność w wielu krajach członkowskich i ograniczyć koszty założenia firmy - nawet o 10 tys. euro. Według propozycji KE, chodzi o spółkę (nawet jednoosobową) z ograniczoną odpowiedzialnością o minimalnym kapitale 1 euro, z siedzibą w dowolnym kraju UE, o elastycznej strukturze, którą przedsiębiorca będzie mógł łatwo dopasować do swoich potrzeb. - To propozycja o wiele bardziej przyjazna biznesowi, niż przewiduje dziś prawo większości krajów członkowskich - podkreślił komisarz ds. wspólnego rynku Charlie McCreevy.

Zyskają wszyscy

Pakiet ma służyć wsparciu 23 milionów MŚP (czyli firm liczących do 250 osób i o obrotach do 50 mln euro rocznie). W UE 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw stanowią MŚP, zapewniając dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. W ostatnich latach powstało tam 80 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Zdaniem KE ich rozwój to szansa na podniesienie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Dotąd rozwój MŚP w dużym stopniu blokowały unijne i krajowe przepisy, które na małe firmy nakładały takie same ciężary administracyjne, jak na 41 tys. europejskich dużych przedsiębiorstw. KE postanowiła radykalnie zmienić to podejście.

Źródło: PAP, tvn24.pl