Ukraina wchodzi w strefę wolnego handlu

Najnowsze


- Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan, Mołdawia i Tadżykistan podpisały porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu. Azerbejdżan, Uzbekistan i Turkmenistan będą rozpatrywać do końca roku przyłączenie się do niej - oznajmił we wtorek wieczorem po zakończeniu szczytu krajów Wspólnoty Niepodległych Państw premier Rosji Władimir Putin.

Szef rosyjskiego rządu podkreślił przy tym, że utworzenie tej strefy na terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw nie stoi w sprzeczności z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). - Nie jest ono sprzeczne tym bardziej, że niektóre z krajów, które dziś podpisały porozumienie, należą już do WTO - dodał.

Przypomniał, że państwa WNP podpisały w 1994 roku porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu, lecz praktycznie nie weszło ono w życie, gdyż nie zostało ratyfikowane przez wiele państw, w tym Rosję.

Putin jest zdania, że strefa wolnego handlu wpłynie na rozwój współpracy gospodarczej krajów WNP. - Oznacza to, że towary będące w obrocie pomiędzy państwami będą znacznie tańsze i znikną bariery w handlu - oznajmił.

Premier Ukrainy Mykoła Azarow jest zdania, że umowa powinna wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Przypomniał, że musi ona wcześniej być ratyfikowana przez parlamenty poszczególnych krajów.

Trzy kraje WNP - Rosja, Kazachstan i Białoruś - utworzyły od lata 2010 unię celną, do której Moskwa usiłuje przyciągnąć Ukrainę.

Źródło: PAP