Ukraina niebezpieczna jak Pakistan?

Najnowsze

TVN24Ukraina ciężko przeżywa kryzys

Kryzys finansowy na Ukrainie staje się oraz poważniejszy. Dlatego agencja ratingowa Standard&Poors obniżyła krótko- i długoterminowy rating inwestycyjny Ukrainy do najniższego w Europie i uznała ten kraj za równie niebezpieczny pod względem finansowym jak… Pakistan.

Po wtorkowej podobnej obniżce rankingu dla Łotwy to kolejny cios dla regionu środkowo-europejskiego. Dodatkowo agencja negatywnie ocenia przyszłe perspektywy dla Ukrainy, które mogą się poprawić tylko gdy kraj dojdzie do porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Negatywna perspektywa wskazuje też na to, że agencja może jeszcze obniżyć rating w przyszłości. Kijów zwrócił się o prawie 16,5 mld dol kredytu od MFW, ale Standard&Poor's jest zdania, że pożyczka jest zagrożona ze względu na niestabilność polityczną w kraju i brak poparcia dla reform budżetowych.

Na Ukrainie wiele banków zachodnich rozpoczęło inwestycje w sektor finansowy, który teraz jest niestabilny.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24