UKE: mniej reklamacji nieuznanych przez Pocztę Polską

Najnowsze


W 2013 r. Poczta Polska odrzuciła 56 proc. reklamacji; w poprzednich latach było to ok. 70 proc. - wynika z kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. UKE zwraca uwagę, że do wielu placówek poczty nie mogą jeszcze wjechać wózki inwalidzkie.

Jak podkreślił w czwartek UKE, zgodnie z prawem operator powszechnych usług pocztowych powinien zapewnić do nich dostęp osobom niepełnosprawnym. Chodzi m.in. o umieszczanie skrzynek pocztowych na odpowiedniej wysokości.

Jest lepiej

Z kontroli UKE wynika, że 97,3 proc. skontrolowanych placówek Poczty Polskiej zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do skrzynek. W 96,3 proc. zbadanych oddziałów okienka do obsługi takich osób były prawidłowo oznakowane, specjalnym piktogramem, a w przypadku 94,2 proc. placówek - okienka były odpowiednio usytuowane. Urząd zwrócił jednak uwagę, że częstym problemem narodowego operatora pocztowego było zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich samodzielnego wjazdu do placówki. Przystosowanych do tego było 65,3 proc. placówek miejskich i 42,9 proc. wiejskich. UKE sprawdził ponadto, czy przy wejściach do urzędów pocztowych, do których niemożliwy jest samodzielny wjazd na wózku inwalidzkim, istnieje możliwość skorzystania z urządzeń przywołujących personel placówki. Ich sprawność oraz gotowość pracowników do pomocy oceniono pozytywnie w przypadku 96 proc. placówek miejskich i ok. 94 proc. wiejskich.

Reklamacje pod lupą

Urząd sprawdził też 750 reklamacji dotyczących przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym. Najczęstszym powodem ich złożenia było zaginięcie lub opóźnienie przesyłek powyżej 14 dni (494 reklamacji). Powodem złożenia 133 reklamacji było m.in.: podejrzenie naruszenia tajemnicy korespondencji, brak dręczenia awiza, czy zwrotnego potwierdzenia odbioru. 56 proc. skontrolowanych reklamacji operator odrzucił. "W badaniach przeprowadzanych w latach ubiegłych było ich znacznie więcej, bo ok. 70 proc. Oznacza to widoczną poprawę" - podkreślono w komunikacie. UKE zaznaczył jednak, że i tak odsetek odrzuconych reklamacji jest "na bardzo wysokim poziomie".

Na czas?

Z danych UKE wynika ponadto, że w 2013 r. wzrosła terminowość dostarczania przez Pocztę Polską listów ekonomicznych, a nieznacznie pogorszyła się w przypadku listów priorytetowych. Jeśli chodzi o paczki ekonomiczne i priorytetowe wskaźnik ten nieznacznie się pogorszył w porównaniu z 2012 r. Rzecznik UKE Dawid Piekarz wyjaśnił PAP, że od 2011 r. wskaźnik dotyczący terminowości dostarczania paczek ekonomicznych kształtuje się jednak powyżej wymaganego standardu. Kontrola UKE przeprowadzona w 2013 r., dotyczyła przystosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych, rozpatrywania przez operatora reklamacji oraz terminów dostarczania przesyłek. Zbadano 481 losowo wybranych urzędów pocztowych, co stanowi ok. 5,7 proc. wszystkich placówek Poczty Polskiej.

Poczta Polska straciła lukarytywny kontrakt na dostarczanie przesyłek sądowych.

"Nierzetelne oświadczenie". Poczta Polska pozwała Polską Grupę Pocztowątvn24

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP