UE: biada wyrodnym ojcom

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24W przyszłym roku nowe przepisy o egzekucji alimentów na terenie całej Unii

Co najmniej połowa wyroków w sprawach o alimenty w UE pozostaje niewyegzekwowana. To ma się zmienić już od przyszłego roku - wchodzą nowe przepisy, które mają ujednolicić i usprawnić ściąganie alimentów od dłużników.

- W Unii Europejskiej jest dziś tyle uregulowań dotyczących ściągania alimentów od dłużników, ile państw. W nowym rozporządzeniu najważniejsze będzie zabezpieczenie sytuacji dzieci, które dostaną wsparcie wtedy, gdy rodzic o nich zapomni. Chcemy mieć system, który pokaże, że nie można schować się na terenie Unii przed zapłatą alimentów - podkreśla europosłanka SDPL Genowefa Grabowska, która przygotowała projekt przepisów w tej sprawie.

Ojcowie nie chcą płacić na dzieci Grabowska podała, że w całej UE alimenty płaci ok. 50 proc. dłużników. W Polsce, którą w ostatnich latach opuściło blisko 2 mln obywateli, wskaźnik ten sięga 10 proc. Obecnie unijna procedura zakłada, że sąd państwa, do którego zwraca się matka dziecka, którego ojciec zalega z zapłatą płaci alimentów, wysyła swój wyrok do sądu państwa, w którym przebywa dłużnik. Ten sąd w specjalnej procedurze uznaje wyrok wydany w innym państwie i z reguły wymaga przy tym jeszcze kosztownego przetłumaczenia całej dokumentacji. Problemem stanowi w podobnych sprawach także ustalanie wymaganych przez sądy krajów UE danych o miejscu pobytu dłużnika.

Europejskie biuro szukania dłużników Jednym z założeń projektu jest powołanie przez wszystkie kraje wspólnoty komórek, których zadaniem byłoby zlokalizowanie dłużników z całej UE na swoim terenie. Niektóre państwa UE wskazują, że problemem w zaakceptowaniu nowych rozwiązań alimentacyjnych są m.in. zapisy Traktatu Rzymskiego. Chodzi o to, że wszystkie sprawy z prawa cywilnego pozostawione są w gestii państw tworzących wspólnotę. - Nie ingerujemy w to, komu alimenty się należą, a komu nie - to należy do prawa narodowego. Należy tylko uskutecznić egzekwowanie alimentów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem nie będzie żadnej unijnej instytucji, której mogłyby być wypłacane alimenty. To pozostanie w kompetencji państw narodowych. Zależy nam przede wszystkim, by nowe uregulowanie zabezpieczało dobro dzieci - podkreśla europosłanka.

Jej zdaniem prawdopodobny termin wejścia w życie nowych uregulowań dotyczących egzekucji alimentów to połowa przyszłego roku. Raport Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu nowego rozporządzenia ma zostać poddany pod głosowanie w końcu grudnia. Według Grabowskiej polski rząd popiera rozwiązania projektu nowego rozporządzenia alimentacyjnego.

Fundusz Alimentacyjny - reaktywacja Tymczasem polscy posłowie przyjęli niedawno ustawę o Funduszu Alimentacyjnym. Według minister pracy i polityki społecznej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, nowe przepisy poprawią ściągalność alimentów i skutecznie zniechęcą do wyłudzania świadczeń. Zgodnie z ustawą egzekucja komornicza zostanie zastąpiona egzekucją administracyjną, prowadzoną przez urząd skarbowy oraz stworzenie rejestru dłużników.

Politycy PO twierdzą, że ubogie rodziny, aby otrzymać pomoc z Funduszu, będą przeprowadzały fikcyjne rozwody, separacje i występowały o alimenty. Ustawa przewiduje, że z pomocy Funduszu (do 500 zł) miałyby korzystać osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustawa przyznaje świadczenia zarówno rodzinom pełnym, jak i niepełnym. Głównym kryterium jest bezskuteczność egzekucji alimentów. Ustawa ma wejść w życie w październiku 2008 roku.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24