Najnowsze

Ubezpieczenie dla bezrobotnych. Nowe zasady w osobnym projekcie

Najnowsze

TVN24Nowe przepisy mają odciążyć część kadr urzędów pracy

Rząd przyjął projekt tzw. pakietu kolejkowego Ministerstwa Zdrowia, jednak bez nowych zasad ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych. Przepisy zostaną opracowane w formie osobnej nowelizacji prawa.

- Ta część była rozważana przez Radę Ministrów, ale podjęto decyzję, aby to uregulowanie nie zostało teraz przyjęte - mówi rzecznik ministerstwa pracy Janusz Sejmej.

Jak poinformował rzecznik, rząd zdecydował, aby między ministerstwem pracy i resortem finansów jeszcze toczyły się prace, a proponowane zapisy stały się osobną zmianą prawa, niedołączoną do pakietu resortu zdrowia.

Zmiany zaproponowane w niezaakceptowanym jeszcze przez rząd projekcie mają usprawnić działanie urzędów pracy. Obecnie wielu bezrobotnych rejestruje się w urzędach pracy jedynie po to, by mieć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Proponowane przepisy mają pozwolić wybrać, czy interesuje ich jedynie ubezpieczenie, czy rzeczywiście chcą szukać pracy i podjąć ją.

Dla osób zarabiającyh mniej niż 840 zł

Bezrobotni bez prawa do zasiłku zgodnie z proponowanym przez MPiPS rozwiązaniem będą mogli skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do niego miałyby też osoby nieposiadające przychodów przekraczających połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1680 zł - połowa 840 zł). Nowym rozwiązaniem objęci byliby też ci, którzy mają prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Zgłoszenie do ubezpieczenia obejmowałoby również współmałżonka i dzieci. Składkę miałby nadal pokrywać budżet państwa.

W połowie 2013 r. zarejestrowanych było ponad 1,6 mln osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie 58,2 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosiłaby tyle samo. Bezrobotni z prawem do zasiłku nadal mają podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Autor: pp//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości