Tylko Kancelaria Prezydenta dostanie więcej

Najnowsze

Aktualizacja:

O prawie 16 mln zł więcej niż w tym roku ma w 2012 r. dostać Kancelaria Prezydenta - wynika z opublikowanego na stronach Ministerstwa Finansów projektu przyszłorocznego budżetu. Wszystkie pozostałe kancelarie: premiera, Sejmu i Senatu miałyby dostać mniej pieniędzy niż w tym roku.

Planowane wydatki na Kancelarię Prezydenta w 2012 roku to 187 mln 410 tys. zł. W tym roku na prezydencką Kancelarię przeznaczono 171 mln 524 tys. zł.

Zgodnie z projektem budżetu dla Kancelarii Prezydenta m.in. na Biuro Bezpieczeństwa Narodowego miałoby trafić 15 mln 210 tys. zł, na odznaczenia państwowe - 12 mln 497 tys. zł.

Kancelaria Premiera miałaby dostać w przyszłym roku prawie 116,5 mln zł, z czego najwięcej środków byłoby przeznaczonych na administrację (ponad 113 mln zł), a także na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (prawie 89 mln zł). W porównaniu z rokiem obecnym wydatki Kancelarii Premiera zmniejszyłyby się o 2 mln zł (w tegorocznym budżecie przyznano jej około 118,5 mln zł).

Jeśli chodzi o Kancelarię Sejmu, to w przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatki na nią na poziomie nieco ponad 412 mln zł. To mniej niż w tegorocznym budżecie, gdzie do wydania ma ona ponad 430 mln zł.

Kancelaria Senatu z kolei - według planów na przyszły rok - ma wydać 169,5 mln zł. To również mniej niż w tym roku, na który przyznano jej ponad 176 mln zł.

Ile dla kogo?

Zgodnie z projektem do 13 mld zł wzrosnąć mają za to wydatki na pomoc społeczną. Na naukę i szkolnictwo wyższe przeznaczono ok. 14 mld zł, na oświatę - 38,7 mld zł, na inwestycje kolejowe - 2,1 mld zł, na drogi i autostrady - 3 mld zł, na kulturę - 1,8 mld zł, a na unijną Wspólną Politykę Rolną - 10,3 mld zł. Prokuratura ma dostać natomiast 1,7 mld zł.

Rząd przewiduje w projekcie, że deficyt budżetowy w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł, dochody wyniosą 292,7 mld zł, zaś wydatki nie będą wyższe niż 327,7 mld zł. Przychody z prywatyzacji mają wynieść 10 mld zł.

Źródło: PAP