Rewolucja w rozliczaniu PIT. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Najnowsze

Fiskus rozliczy podatek. Jak się zalogować do Twój e-PIT?
wideo 2/4

Żadnych wniosków ani wizyt w urzędzie skarbowym - to ma być prawdziwa podatkowa rewolucja. Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2019 roku udostępni elektroniczną usługę Twój e-PIT, za pomocą której fiskus rozliczy za nas roczne zeznania. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Według resortu finansów usługa Twój e-PIT, która w tym roku zostanie uruchomiona po raz pierwszy, ułatwi coroczne rozliczenie milionom Polaków. W ubiegłym roku fiskus też mógł za nas wypełnić deklarację podatkową, konieczne było jednak złożenie odpowiedniego wniosku.

Tak jak rok temu będziemy mogli sami zdecydować, czy chcemy skorzystać z przygotowanego dla nas zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też chcemy samodzielnie rozliczyć PIT w formie elektronicznej lub złożyć formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym.

Według szacunków resortu finansów Krajowa Administracja Skarbowa, czyli fiskus - za sprawą Twój e-PIT - przygotuje deklaracje łącznie za ponad 25 mln podatników.

1. Twój e-PIT - od kiedy będzie działać

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna dla podatników od 15 lutego br. Dotyczy to jednak wyłącznie osób wypełniających formularze PIT-37 i PIT-38.

Deklarację PIT będzie można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

Usługa Twój e-PIT wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą wskazaliśmy rok wcześniej.

2. Wysyłanie deklaracji

Aby wysłać deklarację podatkową za pomocą Twój e-PIT, należy najpierw zalogować się do profilu przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub - co jest najprostsze - danymi autoryzacyjnymi.

- Uwierzytelnienie polega na tym, że trzeba podać PESEL albo NIP, kwotę przychodu z deklaracji za 2017 rok oraz kwotę przychodu z jednej informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok - tłumaczyła w TVN24 BiS Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów.

Jeżeli nie będziemy korzystać z ulg i odliczeń lub zgodzimy się z przedłożoną propozycją zeznania sporządzonego przez urząd, to nie musimy dodatkowo podpisywać PIT. Jak nawet przekonuje resort finansów, o obowiązku składania deklaracji możemy nawet "zapomnieć".

Deklarację PIT przygotowaną przez KAS możemy:

- zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

- poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego),

- uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet), - uzupełnić w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o dane, których nie posiada KAS (np. o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności),

- odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, należy dokonać modyfikacji przygotowanej deklaracji, dopisując dane współmałżonka, a następnie zaakceptować zmiany.

Jeżeli nie zrobimy absolutnie nic, to 30 kwietnia nasze rozliczenie, przygotowane przez urząd skarbowy, zostanie uznane za złożone, chyba, że rozliczyliśmy się wcześniej w innej formie.

3. Terminy zwrotu podatku

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów zmianie ulegnie termin oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku. W tym roku wynosi on 45 dni od daty wysłania rozliczenia drogą elektroniczną. W przypadku deklaracji papierowej, fiskus ma na to 3 miesiące.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik zdecyduje się złożyć swoje zeznanie przed dniem 15 lutego, to skrócony termin zwrotu i tak liczony będzie od tej daty.

4. Zapłata podatku

Jeśli z deklaracji rocznej wynika obowiązek zapłaty podatku, to należy go wpłacić do końca kwietnia.

Osoba, która nie logowała się do usługi Twój e-PIT i nie składała w innej formie deklaracji – czyli automatycznie zostało złożone zeznanie za niego – musi samodzielnie dowiedzieć się, ile podatku ma do zapłaty.

Od 1 maja (czyli od pierwszego dnia od ustawowego terminu na zapłatę podatku) w jej przypadku naliczane zaczynają być odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

5. Błędy w usłudze Twój e-PIT

Za błędy deklaracji udostępnionej na Portalu Podatkowym przez fiskusa podatnik nie będzie odpowiadał tylko w przypadku, gdy błędy powstaną po stronie organu podatkowego albo po stronie zakładu pracy.

W pierwszym przypadku chodzi o błędy obliczeniowe usługi Twój e-PIT, niewłaściwe pobranie danych z deklaracji (płatników) i rejestrów administracyjnych. Chodzi również o błędy wynikające z pracy serwerów i niedostarczaniem prawidłowych danych do podatnika.

Od zaległości związanych z korektą zeznania, którą w takim przypadku przygotowuje organ skarbowy, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku, do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od przedstawionej podatnikowi nowej, skorygowanej wersji zeznania.

W drugim przypadku chodzi o sytuacje, w których to po stronie płatnika (firmy) powstał błąd - gdy wyliczenia na informacjach PIT-11, PIT-8C, PIT-R nie są prawidłowe, podano kwoty niezgodne z rzeczywistością lub zastosowano z winy zatrudniającego niewłaściwe kwoty zaliczek, odliczeń czy zmniejszeń podatku. Za ewentualne zaległości podatkowe w tym przypadku odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Jeżeli natomiast błędy wynikają z działania lub zaniechania podatnika, wówczas złożenie deklaracji podatkowej poprzez Twój e-PIT nie ogranicza jego odpowiedzialności. Zatem niedopisanie dodatkowych źródeł przychodów, pominięcie zarobku, zastosowanie ulg i odliczeń, do których nie ma się prawa lub odliczenie w kwocie wyższej niż możliwa – jest błędem podatnika.

6. PIT z opóźnieniem

Istnieje możliwość, że pracodawca z opóźnieniem wysłał do nas PIT-11, a my już zdążyliśmy wysłać deklarację za pomocą Twój e-PIT. W takim przypadku musimy skorygować nasze zeznanie. Ostatecznie to na nas nadal spoczywa odpowiedzialność za wskazanie w deklaracji podatkowej wszystkich źródeł przychodów

W efekcie należy jeszcze raz sprawdzić deklarację podatkową i nanieść na niej zmiany, po czym wysłać ją jako deklarację korygującą.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock