TVP szuka milionów

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zarząd TVP przyjął pakiet uchwał restrukturyzacyjnych, ale go nie ujawnia

Ograniczenie budżetów wszystkich jednostek organizacyjnych, optymalizacja kosztów produkcji, uproszczenie struktury wewnętrznej - zarząd TVP uchwalił w środę pakiet uchwał restrukturyzacyjnych. Według TVP do końca roku pozwolą one zaoszczędzić "miliony złotych".

TVP nie ujawniła dokładnej tematyki uchwał, informując jedynie, że dotyczą wszystkich obszarów działalności spółki. "W tym ograniczają budżety wszystkich jednostek organizacyjnych, optymalizują koszty produkcji telewizyjnej, upraszczają strukturę wewnętrzną TVP, zwiększają szanse przychodowe spółki" - głosi środowy komunikat TVP.

Wcześniej zarząd uchwalił zwolnienia grupowe, których dokładny rozmiar - jak poinformowano - jeszcze w maju ustalić ma specjalny zespół. Nieoficjalnie źródła w TVP mówią, że do odejścia z pracy może być zmuszonych nawet tysiąc osób.

Związkowcy zarząd potępiają w czambuł...

Przeciwko restrukturyzacji protestują związkowcy. Według Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Wizja "restrukturyzacja w wykonaniu obecnego zarządu TVP polega na wymianie kadry dyrektorskiej i rozbudowaniu struktur kierowniczych; ograniczeniu produkcji własnej; bezsensownych, kolejnych powtórkach, wielokrotnie powtarzanych programów; zmianie regulaminu pracy tak, aby nie zatrudniać własnych pracowników, a produkcję powierzać firmom zewnętrznym i współpracownikom, a na zakończenie zwolnieniach grupowych".

Związek Wizja zaapelował też do ministra skarbu o nieudzielanie absolutorium wszystkim członkom zarządu TVP, którzy zasiadali w nim w 2009 r. Według Wizji zarządy realizowały jedynie doraźne interesy partyjne i cele polityczne, czego "konsekwencją są ogromne straty finansowe" TVP (ubiegłoroczna strata wynosiła ponad 205 mln zł).

...i wzywają ministra, by nie dawał absolutorium

Natomiast Solidarność TVP wystąpiła do zarządu o przekazanie związkowi planu restrukturyzacji spółki. W piśmie do prezesa TVP, które widnieje na stronie "S", związek wyraża zaniepokojenie, że zarząd, który z jednej strony deklaruje chęć obniżenia kosztów działalności telewizji, z drugiej strony tworzy nowe, wysoko opłacane stanowiska kierownicze. Solidarność domaga się więc ujawnienia ilości osób nowozatrudnionych w TVP od początku roku.

Ujawnienia planu restrukturyzacji domaga się także Rada Pracowników TVP, która powołując się na niemożność uzyskania dokumentu z zarządu wystąpiła z wnioskiem o ujawnienie tego planu do ministra skarbu. Rada alarmuje, że nieudostępnienie jej planu przez zarząd spółki odbiera jako "próbę uniemożliwienia ustawowych uprawnień Rady Pracowników oraz sprowadzenie reformy TVP S. A. do obniżania wynagrodzeń oraz drastycznego ograniczania zatrudnienia".

A zarząd nabrał wody w usta

W komunikatach TVP na temat restrukturyzacji brak jest precyzyjnych informacji. W lutym prezes TVP Romuald Orzeł podczas posiedzenia senackiej komisji kultury zapowiadał, że TVP może być zmuszona do: rezygnacji z części misyjnych produkcji, ograniczenia "do niezbędnego minimum" kosztów działalności oddziałów terenowych, ograniczenia funkcjonowania TV Polonia, zminimalizowania kosztów TVP Kultura.

Orzeł mówił też o możliwości czasowego zawieszenia lub "istotnego ograniczenia funkcjonowania" trzech kanałów tematycznych: TVP Historia, TVP Sport i TVP HD.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24