TVN: powodzenie emisji obligacji

Najnowsze

Aktualizacja:
Magda ŁukasiakGrupa TVN nie miała kłopotów z emisją

W dwa tygodnie od informacji o planach emisji obligacji na 400 mln euro, grupa medialna TVN ogłosiła, że emisja została z powodzeniem przeprowadzona. Obligacje mają termin zapadalności za 8 lat, ale z możliwością wcześniejszego wykupu.

Grupa medialna TVN wyemitowała obligacje senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro po cenie równej 98,696 proc. za łącznie 399 719 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości 10,75 proc. z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada każdego roku) i dla roku rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r.

"Obligacje mają wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu na następujących zasadach: od dnia 15 listopada 2014 r. po cenie 105,375 proc., od dnia 15 listopada 2015 r. po cenie 102,688 proc. i od dnia 15 listopada 2016 r. po cenie 100,000 proc." - czytamy w komunikacie.

Jak podano, Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na:

umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln euro, zapadalnych w 2013 r. , spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln euro, , podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej n. ,

Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów euro, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej n.

W pierwszych trzech kwartałach 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 1443,01 mln zł i 1305,01 mln zł.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Magda Łukasiak