TVN podkręcana n

Najnowsze

Aktualizacja:
tvnGrupa TVN chwali się 7-procentowym wzrostem przychodów

I kwartał tego roku przyniósł Grupie TVN 7-procentowe zwiększenie przychodów w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Jak podaje zarząd spółki, zasługę w tym mają głównie platforma n oraz segment on-line, zwłaszcza portal onet.pl.

Kluczowy wskaźnik EBITDA całej grupy w porównaniu z I kwartałem 2010 r. wzrósł o 19 proc. Platforma n zanotowała 27-procentowy wzrost przychodów, z czego niemal dwie trzecie znalazło odzwierciedlenie w poziomie EBITDA. Jej liczba abonentów wzrosła w tym okresie do 830 tysięcy, a wskaźnik ARPU (przychody na jednego abonenta) o 5 procent, osiągając 59,9 zł.

Jak podano, przychody segmentu on-line poprawiły się o 12 proc., co przy przełożyło się na wzrost EBITDA o 42 proc. i osiągnięcie marży na poziomie 33 proc. Grupa Onet zwiększyła liczbę użytkowników o blisko milion rok do roku, osiągając 13,5 mln.

"Przychody segmentu TV były stabilne na tle wolniejszego rozwoju rynku reklamy podczas gdy rentowność jest odzwierciedleniem dalszych inwestycji w umacnianie treści programowych" - stwierdzono w komunikacie zarządu spółki.

Główny kanał TVN ponowne zdominował początek sezonu wiosennego osiągając w marcu 20-procentową oglądalność w peak-time w komercyjnej grupie docelowej (16-49), która była wyższa o 3 do 5 punktów procentowych od głównych konkurentów.

Wynik netto przyniósł 40 mln zł straty, w porównaniu do zysku netto przypadającego udziałowcom TVN S.A. w wysokości 64 mln zł w pierwszym kwartale 2010 r., głównie w efekcie zysku z różnic kursowych niższych niż rok temu. Zysk z różnic kursowych w I kwartale zeszłego roku stanowiły w większości niezrealizowane zyski z długu denominowanego w euro, natomiast w I kwartale 2011 r. niezrealizowane straty z tego tytułu zostały z nadwyżką skompensowane przez dodatni gotówkowy wynik z transakcji zabezpieczających.

"Wolny wzrost rynku reklamy w początku roku znajduje odzwierciedlenie w zmienionych oczekiwaniach dotyczących rynku reklamy telewizyjnej, którego wzrost jest obecnie szacowany na średnim jednocyfrowym poziomie w ciągu całego roku 2011" - stwierdza zarząd spółki w swym komunikacie.

- Wyniki Grupy TVN w pierwszym kwartale odzwierciedlą przede wszystkim zróżnicowanie naszego modelu biznesowego oraz postęp jakiego dokonaliśmy w działalności płatnej telewizji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Platforma n ma największy udział we wzroście przychodów i EBITDA Grupy, co potwierdza naszą strategiczną decyzję o dywersyfikacji źródeł przychodów na obszary pozareklamowe. Nadal jednak korzystamy ze wzrostu rynku reklamy, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami przyczynił się do dwucyfrowego wzrostu przychodów i rentowności w segmencie on-line - stwierdza prezes Grupy TVN Markus Tellenbach.

Jak dodał, spółka wobec niższego niż oczekiwany przez branżę wzrostu rynku reklamy telewizyjnej podjęła działania niezbędne do utrzymania wiodących udziałów w oglądalności przy jednoczesnym zabezpieczeniu rentowności. - Przy silnej pozycji naszej działalności w segmentach płatnej telewizji i on-line pozostajemy również optymistami co do długoterminowych perspektyw wzrostu dla segmentu telewizyjnego. Konsekwentnie realizujemy nasze strategiczne inicjatywy, w tym wprowadzenie pakietowej oferty usług platformy n i TP S.A. Budowanie wartości dla udziałowców jest w centrum naszych działań i z radością podzielę się z Państwem dalszymi postępami w operacyjnych i finansowych wynikach Grupy TVN - dodał prezes Tellenbach.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn