Trzy razy więcej chrzczonego paliwa

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Kierowco, sprawdzaj, co lejesz!

- Polscy kierowcy leją do baków paliwa coraz gorszej jakości. W 2008 roku niespełniającą norm jakościowych benzynę oraz olej napędowy sprzedawało 4,2 proc. stacji - to trzykrotnie więcej niż rok wcześniej - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inspekcja Handlowa (IH) drugi rok z rzędu skontrolowała niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa oraz lekki olej opałowy. W piątek wyniki tej kontroli podał UOKiK. Nie wyglądają one dobrze.

Wymagań norm nie spełniało 4,2 proc. przebadanych próbek (rok wcześniej - 1,7 proc.). W przypadku oleju napędowego wymaganiom nie odpowiadało 4,23 proc. (w 2007 roku – 0,62 proc.), a wlewanej do baków benzyny – 4,18 proc. przebadanych (rok wcześniej 2,36 proc.)

Zanieczyszczenia szkodzą

W większości przypadków (85 proc.) wymagań nie spełniał tylko jeden parametr. W przypadku oleju napędowego była to najczęściej temperatura zapłonu. Zbyt wysoka - zdaniem specjalistów - powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska, a za niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

W opinii Urzędu, spadek jakości paliw to przede wszystkim wynik zanieczyszczenia benzyny olejem napędowym i odwrotnie, występujący podczas transportowania. Ponadto często paliwa pochodzące z różnych dostaw magazynowane są w tych samych zbiornikach, co prowadzi do mieszania się benzyn o różnym składzie komponentowym, tj. benzyn węglowodorowych z etanolowymi. Może to mieć z kolei wpływ na podwyższoną prężność par.

Wyjaśniono, że niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyny, tj. składu frakcyjnego i prężności par, prowadzi m.in. do problemów z uruchomieniem silnika.

Czarne i białe owce

Zobacz wyniki kontroli paliw: Stacje benzynowe (benzyna i olej napędowy) Zobacz wyniki kontroli paliw

Najwięcej zakwestionowanych próbek pochodziło z województw: zachodniopomorskiego (11,36 proc.), kujawsko-pomorskiego (6,12 proc.) i wielkopolskiego (8,75 proc.). Kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń do paliw sprawdzanych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Handlujesz paliwami? Zobacz wyniki kontroli hurtowni: Hurtownie benzyny i oleju napedowego paliwa 2

Przeprowadzona w 2008 r. po raz pierwszy w całej Polsce kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 5,81 proc. sprawdzonych stacji. Rok wcześniej prowadzona była jedynie w 9 województwach i to dopiero od sierpnia, a nieprawidłowości dotyczyły 7,9 proc. skontrolowanych stacji.

Najwięcej odstępstw od norm jakościowych (20 proc.) w 2008 roku stwierdzono w województwie opolskim.

Będą kary

W wyniku przeprowadzonych w 2008 roku kontroli IH skierowała do prokuratur 158 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 115 przypadkach: do sądów skierowano 7 aktów oskarżenia, 27 spraw umorzono m.in. z powodu niewykrycia sprawcy, pozostałe sprawy są w toku.

Jak przypomniał UOKiK, obowiązujące przepisy przewidują wysokie sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24