Trzej Królowie pójdą do Trybunału

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
wikipedia.orgDodatkowy wolny dzień pracy to 900 mln zł kosztów firm

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynie w styczniu wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o dniu wolnym od pracy w Święto Trzech Króli – zapowiada PKPP Lewiatan.

- Ustawę oceniamy negatywnie przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstw. Polskich firm i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie - staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, bowiem kapitał trwały będzie zamrożony o jeden dzień w roku dłużej - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Jakie koszty poniosą pracodawcy

Proponowane zniesienie obowiązku dawania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień powszedni nie złagodzi dotkliwości ekonomicznej skracania czasu pracy przedsiębiorstw (a nie poszczególnych pracowników). Przedsiębiorstwa ponoszą bowiem w dzień świąteczny koszty stałe, takie jak amortyzacja majątku trwałego, ochrona, ogrzewanie, itp., bez możliwości ich zrekompensowania w pozostałe dni robocze - argumentuje Lewiatan.

Lewiatan podaje, że koszty przedsiębiorstw nie pracujących w ruchu ciągłym oraz innych, pracujących w święta, jak transport, komunikacja, rolnictwo i hodowla, praca zmianowa, a także w służbach mundurowych nastąpi łącznie zwyżka kosztów działalności w wysokości około 900 mln zł.

Mniejsza sprzedaż i mniejsze podatki

Lewiatan nie zgadza się też z argumentacją, że wprowadzenie nowego dnia wolnego od pracy, nawet w wypadku zniesienia obowiązku oddawania dnia wolnego, nie przyniesie konsekwencji budżetowych. Kolejny dzień świąteczny obniży roczną sprzedaż dóbr i usług firm o ponad 4,2 mld złotych, a w związku ze zmniejszeniem wartości produkcji oraz zysków przedsiębiorstw wpływy budżetowe z podatków CIT oraz VAT mogą być niższe łącznie o około 370 mln zł.

Źródło: pb.pl

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org