Trojka niezadowolona z reform w Grecji. Otrzymają pomoc?

Najnowsze

BEWKrytyczny raport ws. Grecji.

Niemiecka gazeta "Rheinische Post" podaje na swojej stronie internetowej, że najnowszy raport trojki - Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego - może być dla Grecji fatalny. Pozytywna ocena trojki, dotycząca greckich reform i oszczędności jest warunkiem wypłacania Atenom kolejnych transz pakietu ratunkowego.

"Rheinische Post" na swoich stronach internetowych podaje że w sierpniu i we wrześniu Grecji potrzebna będzie pomoc wysokości 12,5 miliarda euro. Przedstawiciele trojki udają się ponownie do Aten pod koniec lipca, by skontrolować realizację reform.

Niepomyślny raport

Tymczasem według "Rhenische Post" raport trojki został już przekazany rządom państw UE i zawarta w nim ocena sytuacji Grecji jest bardzo niepomyślna. Trojka wskazuje m.in., że z ponad 300 obligatoryjnych przedsięwzięć oszczędnościowych Grecy nie zrealizowali dotąd aż 210. Gazeta pisze, że ten tymczasowy raport jest "alarmujący".

Zaległości w prywatyzacji

Ateny zalegają przede wszystkim w prywatyzacją i zwalczaniem uchylania się od podatków. W tymczasowym raporcie trojki wskazano też - jak twierdzi "RP" - że w tym roku zrealizowane zostały zaledwie dwa niewielkie projekty prywatyzacyjne. Postulowane przez Grecję przesunięcie o dwa lata realizacji celów oszczędnościowych uznano we wstępnym raporcie trojki za "niemożliwe do zaakceptowania".

Stanowisko Merkel

"RP" podkreśla w tym kontekście, że kanclerz Niemiec Angela Merkel jest przeciwna ustępstwom wobec Grecji w kwestii realizacji reform. Merkel stoi na stanowisku, że od strony merytorycznej przedsięwzięć oszczędnościowych nie można "rozwadniać", a przesunięcie terminów realizacji celów oszczędnościowych mogłoby być możliwe co najwyżej o kilka tygodni. Niemiecka gazeta wyraża opinię, że Merkel pokazuje, iż jej cierpliwość wobec Grecji jest już na wyczerpaniu. Gazeta zwraca też uwagę, że w niemieckiej koalicji rządzącej rośnie presja na zaostrzenie podejścia do Aten. Sekretarz generalny CSU Alexander Dobrindt opowiada się wręcz za szybkim wyjściem Grecji ze strefy euro.

Spadają szanse Grecji

- Z każdym dniem widać coraz wyraźniej, że Grecja będzie miała szanse (uporania się z kryzysem - red.) tylko pod warunkiem odejścia od euro - powiedział Alexander Dobrindt "RP". Jego zdaniem Atenom należałoby złożyć "trójstopniową propozycję". - Po pierwsze, Grecja wychodzi ze strefy euro, ale pozostaje w UE. Po drugie, powstaje unijny plan Marshalla, czyli program odbudowy greckiej gospodarki. Po trzecie, opcja powrotu do euro, kiedy gospodarka Grecji zostanie uzdrowiona - tłumaczy Dobrindt.

Powrót do strefy euro

"RP" wyraża opinię, że po kilku latach restrukturyzacji kraj ten mógłby powrócić do strefy euro; najpierw jednak konieczne jest ustabilizowanie eurolandu przez wyjście z niego Grecji. Gazeta przyznaje, że ministrowie finansów strefy euro widzą to inaczej i ostatnio znów zapewniali, iż chcą utrzymać Grecję w eurolandzie.

Autor: km/fac / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BEW