Trąba wciągnęła 25 mln zł

Najnowsze

Aktualizacja:
Bez pomocy finansowej poszkodowani nie maja szans "stanąć na nogi"

Na taką kwotę wyceniono straty spowodowane przez trąbę powietrzną i gradobicia, które 20 i 22 lipca przeszły przez osiem podczęstochowskich gmin. Do poszkodowanych trafiło juz 1,1 mln zł z 15 mln zł rządowego wsparcia.

- Dokonanie wyceny strat w substancji mieszkaniowej we wszystkich ośmiu gminach umożliwiło przelanie ich wójtom pierwszych pieniędzy. Dzięki nim mieszkańcy mogą dokonywać zakupów usług i materiałów na odbudowę swoich domów, które – po przedstawieniu faktur – zostaną im zrefundowane – powiedział w poniedziałek wicewojewoda śląski Wiesław Maśka, który przekazał gminom Kłomnice i Mstów pierwszą transzę na odbudowę domów.

Według informacji śląskiego urzędu wojewódzkiego, suma strat w 754 budynkach mieszkalnych na terenie doświadczonych kataklizmem gmin wynosi ponad 9,8 mln zł. Straty w 1356 budynkach gospodarczych zostały wycenione na ponad 15 mln zł.

W wyniku przejścia trąby powietrznej 20 lipca najbardziej poszkodowane zostały wsie gminy Kłomnice, gdzie zniszczonych zostało 91 domów mieszkalnych. Odtworzenie tych domów, a także 18 innych w gminach Mstów i Rędziny – to ponad 2,7 mln zł. Jednak koszty uprzątnięcia i rozbiórki, których nie wzięto pod uwagę, mogą wynieść nawet 25 proc. tej wartości.

Dzięki ustawie o szczególnych zasadach odbudowy zniszczonych domów, mieszkańcy podczęstochowskich gmin będą mogli w najbliższym czasie prowadzić prace budowlane według znacznie uproszczonych procedur.

W przypadkach odbudowy obiektów o łącznej kubaturze do tys. metrów sześciennych i wysokości do 12 metrów, nie będzie trzeba mieć pozwolenia na budowę. W przypadku budynków większych, konieczne będzie jedynie zgłoszenie prac uzupełnione podstawową dokumentacją – m.in. szkicami prac.

Prócz zniszczeń budynków mieszkalnych, do poniedziałku inspektorzy budowlani oszacowali także straty, które wichura lub gradobicie poczyniły w budynkach gospodarczych. Te pokryte zostaną z innych środków niż rządowe, które mogą być przeznaczone tylko na odbudowanie domów. Władze zapewniają jednak, że znajdą pieniądze i na to.

Tego typu pomoc będzie mogła być świadczona m.in. przez Caritas – również przy wykorzystaniu środków PZU. 10 mln zł przekazane Caritas przez Fundację PZU zostanie przeznaczonych m.in. na odtworzenie budynków gospodarczych, a także zakup podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego (z wyłączeniem sprzętu rtv) oraz sprzętu rolniczego.

W pierwszej kolejności wypłaty z tej puli mają otrzymywać osoby w jakikolwiek ubezpieczone w PZU, w drugiej osoby nieubezpieczone, ale tylko te, które nie mogły dokonać ubezpieczenia ze względu na bardzo złą sytuację finansową.

Urzędnicy śląskiego urzędu wojewódzkiego wskazują również, że straty poniesione przez mieszkańców wsi powiatu częstochowskiego jest większa, niż oszacowana kwota zniszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Źródło: PAP, APTN