Tory budowane "na pniu"

Najnowsze

Rząd zapowiada przyspieszenie w budowie torów

Wojewoda będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji o lokalizacji linii kolejowej - wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy o transporcie kolejowym oraz Prawa ochrony środowiska.

Nowelizacja przepisów umożliwi przede wszystkim przyspieszenie budowy i modernizacji linii kolejowych. Ma ona również kluczowe znaczenie dla postępu realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej w ramach przygotowań do Euro 2012. W ocenie rządu, projekt wprowadzi także zmiany dotyczące przejmowania nieruchomości niezbędnych do powstawania linii kolejowych.

Obecnie procedura zakupu gruntów pod inwestycje kolejowe obejmuje: jej lokalizację na mocy decyzji wojewody, negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości na terenie objętym lokalizacją oraz - w razie braku porozumienia - wywłaszczenie tych nieruchomości w trybie administracyjnym.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana na mocy odrębnej decyzji, wartość nieruchomości - według stanu obowiązującego w dniu wydania decyzji o lokalizacji linii kolejowej oraz według jej wartości w dniu określania wysokości odszkodowania.

Natomiast w ustawie Prawo ochrony środowiska dodany został przepis mówiący o tym, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Takie rozwiązania obowiązują również podczas budowy dróg i autostrad.

Źródło: PAP, APTN