Najnowsze

To klient ma być panem

Najnowsze

sxc.huKlient ma mieć więcej praw

Platforma telewizyjna Polsat Cyfrowy pracuje nad zmianą regulaminu, którego treść zakwestionował w ubiegłym tygodniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według Urzędu jego zapisy dają zbytnią swobodę w zmianie oferty bez żadnych konsekwencji, co narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Zmieniony regulamin ma wejść w życie w najbliższym czasie. Cyfrowy Polsat współpracuje w tym zakresie z UOKiK-iem i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Gdyby tego nie zrobił, to prezes UOKiK może nałożyć na spółkę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W 2008 roku przychody CP wyniosły 1,134 mld zł.

Co jest nie tak

UOKiK zakwestionował zapis, który brzmi: "W przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietów Dodatkowych. Taka zmiana, a w szczególności również zastąpienie danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacja z danego programu w wyniku jego niskiej oglądalności, zaprzestania nadawania programu w wyniku zdarzeń obciążających jego nadawcę lub z przyczyn wywołanych decyzją organu administracji państwowej, orzeczeniem sądu nie stanowi zmiany umowy, jak również zmiany niniejszego regulaminu".

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu