TK: przepisy ws. koncesji zgodne z konstytucją

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zapisy ustawy medialnej zaskarżyła Rzecznik Praw Obywatelskich po skargach ws. TV Trwam

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że przepisy regulujące proces przyznawania koncesji telewizyjnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji są zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich.

Irena Lipowicz zaskarżyła przepisy ustawy medialnej w lipcu 2012 r. po otrzymaniu skarg w sprawie nieotrzymania koncesji przez TV Trwam. We wniosku do trybunału RPO zwróciła uwagę, że proces przyznawania koncesji może być arbitralny, ponieważ wskazany w ustawie medialnej katalog kryteriów, które Rada powinna brać pod uwagę, jest otwarty.

W myśl ustawy Rada w procesie przyznawania koncesji powinna "w szczególności" rozważyć pięć przesłanek. W ocenie RPO oznacza to, że KRRiT może wydawać decyzje na podstawie innych, bliżej nieokreślonych przesłanek.

Prawo Rady

W uzasadnieniu wtorkowego wyroku sędzia Wojciech Hermeliński podkreślił, że "luz decyzyjny", jaki Krajowej Radzie wyznacza sformułowanie kwestionowane przez RPO, "nie oznacza dowolności przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji".

Sędzia przypomniał orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie koncesji w pierwszej kolejności ocenie podlega każda spośród przesłanek zawartych w zaskarżonym przez RPO przepisie ustawy medialnej oraz inne, jeszcze niewskazane w przepisie, ale wynikające z ustawy okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie koncesji.

Koncesja to przywilej

Jak zaznaczył, koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego charakteryzuje się uznaniowością. - Przesłanki, od których zależy przyznanie koncesji, jej cofnięcie, zmiana czy ograniczenie zakresu, poddane są uznaniu organu koncesyjnego - uzasadniał Hermeliński. Jak powiedział, odmiennie od zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, które jest dostępne w przypadku spełnienia wymaganych przesłanek, koncesja to przywilej dostępny dla wybranych przedmiotów.

Stacja o. Tadeusza Rydzyka ubiegała się o miejsce na cyfrowym multipleksie w systemie telewizji naziemnej. Krajowa Rada odmówiła przyznania jej koncesji. W lipcu 2013 r. w wyniku drugiego konkursu TV Trwam otrzymała koncesję. Rozpoczęła nadawanie naziemne w sobotę.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24