Teraz kredyt ma być "dobry"

 
TVN24Kredyt wchodzi w nowy wymiar

We wtorek Komisja nadzoru Finansowego wydała długo zapowiadaną Rekomendację T, dotyczącą dobrych praktyk w kredytach. O pożyczki będzie trudniej, ale będą one bezpieczniejsze - i dla banku, i dla klienta. Po to, aby kryzys finansowy już się nie powtórzył.

Głównym celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w bankach, w tym zapobieganie zjawisku nadmiernego zadłużania się kredytobiorców knf o t

Rekomendacja T wprowadza przede wszystkim obostrzenia dotyczące sposobu badania zdolności kredytowej przez banki. "Głównym celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w bankach, w tym zapobieganie zjawisku nadmiernego zadłużania się kredytobiorców" - napisano w uzasadnieniu do decyzji.

Kredyt jasny, kredyt bezpieczny

Co dokładnie zawiera dokument? Jest to 25 zaleceń obejmujących kilka obszarów: zarządzanie, ryzyko, zabezpieczenia, raportowanie, relacje z klientami oraz kontrolę wewnętrzną.

Zalecenia mówią m. in. o tym, że łączne raty kredytów nie powinny przekraczać połowy dochodów osób o przeciętnym wynagrodzeniu (wg GUS) i 65. proc. dochodów osób lepiej zarabiających. W ocenie zdolności kredytowej bank powinien korzystać z własnych i zewnętrznych baz danych. Ponadto banki powinny mieć tak określoną politykę kredytową, aby uwzględniała cykliczność gospodarki i jej wpływ na spłacalność kredytów.

KNF zaleca też, by banki informowały klienta m.in. o kosztach związanych z umową kredytową przed jej zawarciem.

Według Komisji, potrzeba wydania Rekomendacji T wynika zarówno z pogarszania się portfela kredytowego, jak i zjawiska "przekredytowania".

Banki postawione do pionu

Zdaniem KNF, Rekomendacja T m.in. wyznaczy standardy rzetelnej oceny zdolności kredytowej. Zdaniem bankowców ograniczy ona niektórym grupom dostęp do kredytów, zwłaszcza konsumpcyjnych, a dodatkowo wydłuży procedurę ich udzielenia.

Według KNF szacowany spadek akcji kredytowej w wyniku wejścia w życie Rekomendacji T będzie niższy od 5 proc. w przypadku kredytów mieszkaniowych, a poniżej 10 proc. dla kredytów konsumpcyjnych, ale nastąpi to głównie w bankach skupiających się na agresywnej działalności w tym segmencie.

"Dodatkowo, spadek kredytów nieregularnych może oznaczać obniżenie ceny kredytu, uwzględniającej marżę na pokrycie kosztów ryzyka, co powinno wpłynąć na zwiększoną dostępność kredytów" - zaznaczono.

Rekomendacja wejdzie w życie za pół roku.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości