Najnowsze

Tańsze OFE niekonstytucyjne?

Najnowsze

Zarządzający funduszami mają szansę na odzyskanie wyższej prowizji

PKPP Lewiatan przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zarzuca niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych, która m.in. obniża prowizje za zarządzanie przyszłymi emerytutami. Zdaniem eksperta Lewiatana Jeremiego Mordasewicza, nowela narusza zasady konkurencji i powinna być zmieniona.

Nowelizacja ustawy o OFE z 26 czerwca przewiduje, że maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez te fundusze od kwot wpłacanych przez ubezpieczonych na przyszłe emerytury od 2010 roku będzie zmniejszona do 3,5 proc. Poza tym największe fundusze, których aktywa przekroczą 45 mld zł, nie będą miały prawa do pobierania procentowej opłaty za zarządzanie pieniędzmi swoich nowych członków.

OFE jak uczelnia

- Takie rozwiązanie zniechęca do przyjmowania kolejnych osób do funduszu. Co istotne, dotknie to największe podmioty, bo małe, o aktywach mniejszych niż 45 mld zł, nadal będą mogły pobierać procentową opłatę za zarządzanie - powiedział ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Jeremi Mordasewicz.

Podkreślił, że nie mogąc pobierać procentowej opłaty, duże fundusze "nadal będą musiały ponosić koszty związane z przyjmowaniem nowych członków, np. na administrowanie ich oszczędnościami czy na zwiększanie rezerwy w funduszu gwarancyjnym. Będą też nadal musiały płacić kary za niewypracowanie dla swoich członków odpowiedniej stopy zwrotu".

Ekspert Lewiatana porównał OFE do prywatnych uczelni, którym nagle ustawodawca odebrałby prawo do pobierania czesnego od nowych studentów, jeżeli już ma ich np. 1000. - Tego nikt sobie nie wyobraża, a przecież OFE, tak samo jak prywatne uczelnie, są normalnymi firmami pełniącymi funkcję publiczną - zaznaczył Modasewicz.

- Liczymy na to, że Trybunał podzieli naszą opinię i nakaże parlamentowi zmienić przepisy ustawy. Wniosek do Trybunału złożymy w najbliższym czasie. Teraz przeglądają go jeszcze prawnicy - dodał.

Źródło: PAP, lex.pl

Pozostałe wiadomości