Tania ropa pomaga Orlenowi. Zysk grupy na poziomie 615 mln zł

Najnowsze

orlen.plNależąca do PKN Orlen rafineria w Płocku

W trzecim kwartale 2014 r. zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł 615 mln zł, a zysk operacyjny 2,1 mld zł. W jego uzyskaniu pomogły pozytywne warunki makroekonomiczne, w tym wzrost marży downstream oraz spadek cen ropy naftowej - podała dzisiaj spółka.

Jak podał PKN Orlen w trzecim kwartale płocki koncern zmniejszył zadłużenie o 0,4 mld zł i utrzymał dźwignię finansową na optymalnym poziomie 25,9 proc. Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec września wyniosło 5,8 mld zł.

Dywidenda: 616 mln zł

Spółka przypomniała, że w trzecim kwartale wypłacona została dywidenda dla akcjonariuszy z zysku za 2013 r. - w wysokości 616 mln zł, czyli 1,44 zł na akcję. "Bardzo dobry wynik osiągnięty w trzecim kwartale 2014 r. zawdzięczamy zwiększeniu sprzedaży w połączeniu z okresową poprawą otoczenia rynkowego, w szczególności wyraźnemu wzrostowi marży downstream (rafineria, petrochemia, energetyka)" - powiedział cytowany w komunikacie PKN Orlen prezes tej spółki Jacek Krawiec.

Zakończono 10 odwiertów

PKN Orlen podał, że spółka w projektach poszukiwawczych gazu łupkowego na koniec trzeciego kwartału 2014 r. zakończyła 10 odwiertów, w tym 7 pionowych i 3 horyzontalne. W tym czasie przeprowadzono zabieg szczelinowania otworu horyzontalnego na koncesji Wodynie-Łuków i rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu horyzontalnego na koncesji Wierzbica.

Z kolei w ramach poszukiwań złóż konwencjonalnych na koniec trzeciego kwartału 2014 r. płocki koncern zrealizował 2 odwierty rozpoznawcze - projekt Sieraków i jeden odwiert poszukiwawczy - projekt Karbon. Łączne nakłady inwestycyjne PKN Orlen dotyczące projektów niekonwencjonalnych wyniosły trzecim kwartale 2014 r. 38 mln zł, a łączne nakłady inwestycyjne dotyczące projektów konwencjonalnych w tym samym okresie wyniosły 19 mln zł.

Wiercenie 20 nowych otworów

Według PKN Orlen w trzecim kwartale 2014 r. w Kanadzie rozpoczęto wiercenie 20 nowych otworów poszukiwawczych, przeprowadzono 10 zabiegów szczelinowania oraz włączono 4 otwory do wydobycia. Na rynku kanadyjskim łączne zasoby płockiego koncernu wynoszą obecnie ok. 48 mln boe (baryłek ekwiwalentu) rezerw ropy naftowej i gazu. Jak podał płocki koncern, łączne nakłady inwestycyjne w Kanadzie w trzecim kwartale 2014 r. osiągnęły poziom ok. 121 mln zł i obejmowały m.in. wydatki związane z infrastrukturą wydobywczą. PKN Orlen posiada w Kanadzie za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream dwa podmioty wydobywcze: TriOil Resources oraz Birchill Exploration.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: orlen.pl