Szwajcarskie banki przestają milczeć jak grób

Najnowsze

sxc.huSzwajcarskie banki uchylają swoje podwoje

Szwajcaria oficjalnie złagodziła zasady obowiązywania tajemnicy bankowej - poinformował minister finansów tego kraju Hans-Rudolf Merz. Tamtejszy rząd był od pewnego czasu naciskany w tej sprawie przez OECD, która chce walczyć z oszustami podatkowymi.

- Rząd Szwajcarii jest gotowy, pod pewnymi warunkami, udzielić urzędowej pomocy w przypadkach unikania płacenia podatków - powiedział Merz. Zapowiedział też przyjęcie standardów ustanowionych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które dotyczą współpracy w sprawie tzw. rajów podatkowych.

Oszuści wygnani z raju

Władze Szwajcarii zamierzają też wprowadzić standardy rozliczeń podatkowych OECD, które mają pomóc w walce z rajami podatkowymi. Szwajcaria nie chciała ich wprowadzać, odkąd zostały uchwalone w 2000 roku, z obawy przed narażeniem na szwank zasad obowiązującej tam tajemnicy bankowej. Dotychczas pomoc urzędowa była udzielana przez Szwajcarię w przypadkach oszustw podatkowych wyłącznie, gdy dochodziło do fałszerstwa dokumentów.

- Tajemnica bankowa nie chroni przed przestępstwami podatkowymi - oświadczył minister Merz. Dodał, że wejście przepisów w życie będzie wymagało rozszerzenia dwustronnych umów dotyczących opodatkowania.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu