Sztab kryzysowy na topniejący abonament

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24"Mniej abonamentu to mniej misji"

TVP, Polskie Radio i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji utworzyły wspólnie sztab kryzysowy mediów publicznych. Choć nie wiadomo jeszcze czym ma się on dokładnie zajmować, to inicjatywa jest odpowiedzią na spadające wpływy z abonamentu. Na pierwszym posiedzeniu media publiczne zdecydowały się przypomnieć widzom i słuchaczom, że powinni zapłacić abonament.

Media publiczne alarmują, że spadek jest na tyle drastyczny, iż ich działalność misyjna będzie musiała być zredukowana do minimum. Tym bardziej, że ostatni wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zwolnienie z jego płacenia są emeryci, renciści i bezrobotni.

Według prognoz KRRiT, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie TVP dostanie w przyszłym roku z abonamentu między 90 a 120 mln zł, Polskie Radio między 100 a 130 mln, regionalne spółki Polskiego Radia między 107 a 140 mln. P.o. prezesa Polskiego Radia Jarosław Hasiński zapowiada m.in., że radio publiczne będzie nadawać więcej muzyki, a mniej słowa.

Przypomnienie: abonament nadal jest

Media publiczne przypominają również, że emeryci, renciści, bezrobotni i pobierający świadczenia przedemerytalne w dalszym ciągu są zobowiązani do płacenia abonamentu rtv. Na początku listopada Trybunał Konstytucyjny zezwolił na wejście w życie większości przepisów nowelizacji ustawy abonamentowej, która poszerza krąg osób zwolnionych z tej opłaty m.in. o rencistów i bezrobotnych. Jednak zmiana nie weszła jeszcze w życie. Jak przypomina KRRiT, stanie się to dopiero po 30 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z ustawą abonamentową każdy, kto posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek zarejestrowania go na poczcie, która zajmuje się poborem abonamentu i przekazywaniem wpływów na wyodrębniony rachunek bankowy KRRiT. Ta z kolei przeznacza je na tzw. misyjną działalność TVP i Polskiego Radia. Miesięczna opłata za korzystanie z telewizora lub telewizora i radia wynosi 17 zł. Za sam odbiornik radiowy płaci się 5 zł 30 gr.

Nikt nie ściąga długów

KRRiT przypomina także, że "zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje abonentom od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w urzędzie pocztowym złożyli dokumenty potwierdzające uprawnienie do tego zwolnienia". "Zaprzestanie wnoszenia opłat abonamentowych bez uprzedniego dopełnienia formalności w urzędzie pocztowym spowoduje powstanie zadłużenia" - podkreśla Krajowa Rada.

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera utrzymanie abonamentu, ale sprawniej ściąganego. Zdaniem Rzecznika, spadek wpływów abonamentowych stawia media publiczne w "dramatycznej sytuacji", a rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał może skłonić "ustawodawcę do szybkiej i efektywnej reformy systemu finansowania publicznej radiofonii i telewizji".

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24