Szef Polskiego Radia pozywa ministra

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Krzysztof Czabański pozywa Aleksandra Grada

Prezes Polskiego Radia Krzysztof Czabański złożył do sądu pozew o unieważnienie uchwały ministra skarbu państwa. 1 lipca Aleksander Grad jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki odmówił udzielania absolutorium dwóm członkom zarządu Polskiego Radia, w tym prezesowi.

- We wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie złożyłem pozew przeciwko ministrowi skarbu państwa o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia, która nie udziela absolutorium mnie i panu Jerzemu Targalskiemu - poinformował prezes Polskiego Radia Krzysztof Czabański. W uzasadnieniu prezes podkreślił, że członkowie Rady Nadzorczej PR SA zarekomendowali Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz, że o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia władze spółki nie zostały poinformowane. Ponadto - jak uzasadnia Czabański - w protokole z obrad WZA nie znalazło się żadne uzasadnienie tej uchwały. CZYTAJ WIĘCEJ

Prezesi kontra minister

Według prezesa, minister skarbu państwa nie powiadamiając władz spółki o terminie Walnego Zgromadzenia i tym samym uniemożliwiając członkom zarządu, którym nie udzielono absolutorium, odniesienia się do motywów takiej decyzji, naruszył przepisy.

Ponadto Czabański w pozwie zwrócił uwagę na błędy zawarte w uchwale WZA dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego – pomieszano dane z roku 2007 z danymi z roku 2006. Wcześniej prezes radia publicznego skierował do Kancelarii Notarialnej sporządzającej w formie Aktu Notarialnego protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia, wniosek o sprostowanie tych błędów i powiadomił o tym ministra skarbu.

W ubiegłym tygodniu także zarząd TVP SA podjął decyzję o wniesieniu do sądu pozwu o uchylenie uchwał ministra skarbu państwa, który odmówił udzielania absolutorium członkom zarządu oraz Rady Nadzorczej. CZYTAJ WIĘCEJ

Minister nie naruszył prawa?

Rzecznik MSP Maciej Wewiór podkreślił, że członkowie zarządu mają prawo, ale nie obowiązek brania udziału w posiedzeniu WZA. Jak dodał, to minister skarbu, jako WZA, może decydować o terminie posiedzeń. - Jako Skarb Państwa nie mamy się czego obawiać - dodał.

- Członkowie zarządu Polskiego Radia mają prawo odwołać się do sądu i ten wyda decyzję. Mamy dobre argumenty uzasadniające słuszną decyzję ministra skarbu państwa w tej sprawie - powiedział Wewiór.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24