Szef? Lepiej, żeby to był mężczyzna

Najnowsze

sxc.huPolacy wolą pracować z mężczyznami

Choć większość Polaków deklaruje, że firmy lepiej funkcjonują, jeśli wśród personelu zachowana jest równowaga płci, ponad połowa woli pracować z mężczyznami i wolałaby także mężczyznę jako szefa - wynika z badania "Monitor Rynku Pracy".

Jak pokazało badanie "Monitor Rynku Pracy" przeprowadzane cyklicznie w 29 krajach Europy, ponad połowa Polaków (52 proc.) uważa, że firma funkcjonuje lepiej, gdy pracuje w niej tyle samo mężczyzn i kobiet; większość badanych (66 proc.) nie wiąże wydajności przedsiębiorstwa z większą liczbą kobiet w zarządzie.

Grupa respondentów, którzy wolą pracować z mężczyznami, jest jednak zdecydowanie większa niż tych, którym lepiej pracuje się z kobietami (odpowiednio 59 proc. i 39 proc.). Jest to najwyższy odsetek wśród badanych krajów.

Panie wolą panów

Co ciekawe, jedynie jedna trzecia Polek woli pracować z kobietami niż z mężczyznami, a jedna szósta jest zdecydowanie przeciwna pracy w kobiecym gronie. Większość badanych (59 proc.) wolałaby mieć także szefa mężczyznę, co także stawia nas na pierwszym miejscu wśród badanych państw. Pod kierownictwem mężczyzny woli pracować dwie trzecie kobiet.

41 proc. Polaków uznało, że podczas rekrutacji pracodawcy chętniej wybierają mężczyzn niż kobiety - tu także zajmujemy pierwsze miejsce. Co ważne, twierdzi tak jedna trzecia kobiet i ponad połowa mężczyzn.

- Wydawało się, że na rynku pracy panuje równouprawnienie, a jednak w opinii respondentów dyskryminacja jest wciąż obecna, także w procesie rekrutacji - podkreśliła Maura Merson z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Rzadziej zmieniamy pracę

W badaniu przyglądano się także sytuacji na rynku pracy. Jak się okazało, w ciągu ostatniego półrocza spadł odsetek osób, które zmieniły pracę - w lutym było to 27 proc., w aktualnym badaniu - 17 proc. Najczęstszym powodem zmiany były lepsze warunki pracy (46 proc.), jednak duża grupa respondentów (37 proc.) była zmuszona do znalezienia nowego zajęcia z powodu reorganizacji u dotychczasowego pracodawcy.

Mimo wszystko, Polacy czują się dość pewnie na swoich posadach - jedynie 7 proc. ocenia ryzyko utraty pracy jako duże, a 22 proc. jako umiarkowane. Podobne wyniki odnotowano np. w Wielkiej Brytanii i w Czechach. Polacy są największymi optymistami na tle innych badanych krajów, jeśli chodzi o perspektywy na znalezienie nowego zatrudnienia po ewentualnej stracie pracy: 80 proc. uważa, że ma szanse na jakąkolwiek pracę, a 72 proc. - na porównywalną z dotychczasową.

Badani pracownicy są także zadowoleni z wykonywanej pracy. Dwie trzecie wyraża satysfakcję z pracy u aktualnego pracodawcy, najbardziej zadowoleni są najmłodsi, a także pracownicy sektora publicznego. Krajem o najwyższym poziomie zadowolenia jest Norwegia (81 proc.), najgorzej jest na Węgrzech (48 proc.).

Duże badanie

Badanie Monitor Rynku Pracy realizowane jest co kwartał przez Instytut Badawczy Randstad przez ankiety internetowe, w grupie respondentów w wieku 18-64 lata, pracujących przynajmniej 24 godziny w tygodniu. Jak podkreślają autorzy, jego wyników nie należy przekładać na całe społeczeństwo, ale jest ono reprezentatywne dla osób aktywnych na rynku pracy. Omawiane badanie zostało przeprowadzone w okresie 2-13 maja, na grupie 13 tys. 565 osób, w tym 405 w Polsce.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu