Szef KNF czeka na decyzję premiera

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Stanisław Kluza jest szefem KNF od 2006 roku

29 września kończy się kadencja Stanisława Kluzy na stanowisku przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Szef KNF pytany, czy chciałby pełnić tę funkcję przez kolejną kadencję, przypomniał, że wybór zależy od premiera.

To, że przewodniczącego KNF na pięcioletnią kadencję wskazuje i powołuje premier, reguluje ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Kluza pytany, czy chciałby nadal piastować swój urząd, odpowiedział: To jest niezależna decyzja premiera.

Kandydat premiera i kandydaci domniemani

Donald Tusk mówił w piątek, że ma już kandydata na szefa Komisji Nadzoru Finansowego. - Po tym, jak sprawa się dokona, to on będzie współautorem, osobą rozstrzygającą czy współrozstrzygającą, jak będzie wyglądała struktura KNF - podkreślił szef rządu.

Wcześniej media donosiły, że szanse na fotel szefa Komisji ma Dariusz Daniluk, który pełni obowiązki prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, a drugim kandydatem jest Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obaj nie komentują jednak medialnych doniesień.

Czym jest Komisja, kim jest prezes?

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 roku przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego od Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z ustawą przewodniczący Komisji powinien m.in. posiadać polskie obywatelstwo, mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz "odpowiednią" wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Ponadto od takiej osoby wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych. Nie może być ona także karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Powinna też cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Stanisław Kluza (ur. w 1972 roku) jest absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością ekonometria, finanse i statystyka. Jest stypendystą uniwersytetów w USA i Wielkiej Brytanii. Po kilku latach pracy w biznesie w 2005 roku reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w rozmowach koalicyjnych z PO w zespołach makroekonomicznym i podatkowym.

W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza wiosną 2006 został powołany na podsekretarza stanu w ministerstwie finansów. 14 lipca 2006 objął urząd ministra finansów w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Pod dwóch miesiącach został odwołany w związku z powrotem na stanowisko rządowe Zyty Gilowskiej. 29 września 2006 wybrany na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24