Stopy znowu w górę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESRPP podniosła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podniosła podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 5,5 proc.. To już druga podwyżka w tym roku. Powód? Ryzyko presji inflacyjnej.

To druga podwyżka stóp procentowych w tym roku. Do tej pory RPP podnosiła stopy w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku, a także w styczniu 2008 r.

Uzasadniając swoją decyzję, RPP podkreśliła, że polska gospodarka wciąż znajduje się w okresie silnego wzrostu. Jednocześnie jednak – jak podkreśla Rada w swoim komunikacie - utrzymuje się niepewność na rynkach światowych, a w konsekwencji także w kraju.

Presja inflacyjna nadal groźna

Rada ocenia, że w najbliższym okresie inflacja utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, a więc poziomu 3,5 proc.

Powodów presji inflacyjnej będzie zdaniem RPP w najbliższych kwartałach kilka. Pierwszy to prawdopodobnie wyższe od potencjalnego tempo wzrostu gospodarczego. „Najnowsze informacje o sytuacji na rynku pracy wskazują na utrzymanie się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz pogarszanie się relacji między wzrostem wynagrodzeń i wydajności pracy. Prawdopodobne jest utrzymanie się presji płacowej i w konsekwencji presji inflacyjnej” – czytamy w komunikacie RPP.

Jak zaznacza Rada okres przejściowo podwyższonej inflacji wynika z oczekiwanego wzrostu dynamiki cen kontrolowanych (np. energii, gazu) oraz obejmującego gospodarkę światową wzrostu cen żywności i paliw. „Rodzi to ryzyko utrzymania się oczekiwań inflacyjnych na wysokim poziomie, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy.” Rada ocenia też, że w bieżącym roku można spodziewać się wyższego deficytu budżetowego niż w 2007 r.

Czynniki ograniczające inflację za słabe

Podwyżki o 25 punktów wskazują na spokojny sposób reagowania, bo gdyby było to 50 pkt mogłoby to być interpretowane jako zjawisko nagłe. Podwyżki o 25 punktów wskazują na spokojny sposób reagowania, bo gdyby było to 50 pkt mogłoby to być interpretowane jako zjawisko nagłe.

Rada uznała jednak, że siła oddziaływania tych czynników może okazać się niewystarczająca do powrotu inflacji do celu. I podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt.

Łagodna RPP

- Podwyżki o 25 punktów wskazują na spokojny sposób reagowania, bo gdyby było to 50 pkt mogłoby to być interpretowane jako zjawisko nagłe - powiedział prezes NBP Sławomir Skrzypek.

Decyzja o podwyżce stóp już w lutym jest niejednoznacznie oceniana przez analityków. Większość, bo 11 z 19 analityków ankietowanych przez PAP spodziewała się zacieśniania polityki pieniężnej. Jednak już w ankiecie ISB tylko trzech z dziesięciu ankietowanych oczekiwało podwyżki stóp procentowych podczas lutowego posiedzenia RPP. Według pozostałej siódemki, miała ona nastąpić dopiero w marcu.

Źródło: TVN CNBC Biznes, tvn24.pl, PAP, Bankier.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES