Stopy w górę. Kredyty zdrożeją

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24RPP podniosła stopy

Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od blisko trzech lat podniosła stopy procentowe. Główna stopa wynosi obecnie 3,75 proc. Dla kredytobiorców oznacza to podwyżkę rat.

Po raz ostatni RPP podniosła stopy procentowe jeszcze zanim światową gospodarką wstrząsnął kryzys - w czerwcu 2008 r. Później stopy tylko spadały lub pozostawały niezmienione. Od czerwca 2009 roku główna stopa procentowa znajduje się na takim samym, rekordowo niskim poziomie zaledwie 3,5 proc. Jeszcze nigdy w historii naszego banku centralnego RPP nie pozostawiała poziomu stóp procentowych niezmienionym aż przez 19 miesięcy.

Oczekiwana podwyżka

Dzisiaj ten okres dobiegł końca. Członkowie RPP już wcześniej sygnalizowali, że w styczniu podniosą stopy. Także analitycy przewidywali taki ruch. Na 25 ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga 17. uważało, że RPP podniesie główną stopę procentową właśnie o 25 punktów bazowych.

Argumentując swoją decyzję RPP zwróciła uwagę na ożywienie globalnej gospodarki. "Dane napływające ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro wskazują na stabilizację umiarkowanego tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Kolejne dane potwierdzają utrzymywanie się korzystnej koniunktury w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski" - czytamy w komunikacie RPP po styczniowym posiedzeniu.

Członkowie Rady wskazali też na rosnące zagrożenie inflacyjne. - W ocenie Rady, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce wspierające poprawę sytuacji na rynku pracy może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Jednocześnie silny wzrost cen surowców na rynkach światowych rodzi – w warunkach ożywienia gospodarczego – ryzyko utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. Aby ograniczyć ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła podnieść stopy procentowe NBP" - czytamy.

Rynkowi analitycy są przekonani, że to dopiero początek cyklu podwyżek. Według nich stopy wzrosną w tym roku w sumie o co najmniej 1 punkt procentowy.

Kredyty zdrożeją

Co dzisiejsza decyzja będzie oznacza dla kredytobiorów? Zdaniem Karola Wilczko, eksperta comperia.pl, Polacy będą musieli złapać się za portfele. - Rata miesięczna wzrośnie o kilkadziesiąt złotych w zależności od tego, oczywiście, na jaki okres pożyczyliśmy i jakie mamy finalne oprocentowanie. No ale, jeśli stopy będą dalej rosły i to oprocentowanie wzrośnie aż o 1 punkt procentowy, to dla kredytów na przykład na 300 tysięcy złotych z marżą 1 procent, miesięczna rata wzrośnie aż o prawie 200 złotych miesięcznie - prognozuje.

Na pocieszenie eksperci dodają, że jednocześnie wzrośnie oprocentowanie lokat.

Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., depozytowa 2,25 proc., redyskonta weksli 4 proc., zaś dyskonta weksli 4,25 proc.

RPP poda uzasadnienie do decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.00.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24