Najnowsze

Stopy w dół

Najnowsze

TVN24Decyzja o obniżce stóp przez RPP była oczekiwana przez większość analityków

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, w tym główną o 25 punktów bazowych do nie mniej niż 3,5 procent. Takiej decyzji spodziewała się większość analityków.

RPP rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. W trakcie cyklu obniżek stopy spadły, łącznie z czerwcową obniżką, o 250 pkt bazowych.

W listopadzie ubiegłego roku RPP obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, zaś w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt bazowych. W kwietniu i maju Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian.

Na majowym posiedzeniu Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc, z 3,5 proc. do 3 proc. Decyzja o obniżce stopy dotyczy rezerwy obowiązkowej, która banki muszą odprowadzać do NBP od 30 czerwca 2009 roku.

Decyzja oczekiwana przez wszystkich

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nie mniej niż 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., redyskontowa 3,75 proc., zaś depozytowa 2,00 proc.

Obniżkę stóp procentowych w związku ze spowolnieniem gospodarki i wstrzymaniem przez banki akcji kredytowej zalecał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę zachowania ostrożności ze względu na kurs złotego.

Przed dwudniowym posiedzeniem rady 13 z 15 ankietowanych przez PAP ekonomistów oczekiwało obniżki stopy procentowe o 25 pkt bazowych. 2 ekonomistów uważało, że stopy proc. zostaną pozostawione bez zmian.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24