"Stopy takie malutkie!"

Najnowsze

Aktualizacja:

Wicepremier Waldemar Pawlak wzywa Radę Polityki Pieniężnej do szybkich obniżek stóp procentowych. Możliwość obniżki sygnalizuje też jeden z członków Rady. 10 dni temu RPP obniżyła stopy o 25 punków bazowych do 5,75 proc. - po raz pierwszy od 2,5 roku.

- Potrzeba szybkich działań RPP. Czwartkowe obniżki przez EBC i BOE to jest sygnał dla RPP i NBP. Dzisiaj należy zwracać większą uwagę na dane bieżące i globalne, niż dane historyczne - powiedział Pawlak dziennikarzom.

- Sporym problemem jest utrzymanie poziomu inwestycji. Działania NBP mogą pomóc w stymulowaniu popytu i inwestycji. Teraz trzeba podejmować decyzje o stopach, bo są one ważnym instrumentem dla kształtowania koniunktury - dodał.

Europa tnie

Rada Europejskiego Banku Centralnego obniżyła w czwartek podstawowe stopy procentowe o 75 pkt. bazowych, a Bank Anglii obniżył stopy procentowe o 100 pkt. bazowych.

Rada gotowa do obniżek?

Ewentualna obniżka stóp przez RPP spodziewana jest dopiero w styczniu. Jednak jak powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek w czwartek w TVN CNBC Biznes, jest szansa na to, że RPP odejdzie od tradycji nie zmieniania stóp procentowych w grudniu.

prof. Jan Czekaj, członek RPPTVN CNBC BIZNES

Możliwość takiego posunięcia zasygnalizował w rozmowie z TVN CNBC Biznes także inny członek RPP - prof. Jan Czekaj. Co więcej, jego zdaniem jeśli dojdzie do obniżki stóp procentowych w grudniu, to może być ona głębsza niż 25 punktów bazowych.

- Istotne będą dane dotyczące tego, co działo się w gospodarce polskiej w listopadzie, w szczególności kluczowe znaczenie będą miały dane dotyczące przyrostu produkcji przemysłowej, dlatego, że prawdopodobnie tutaj możemy obserwować znaczne spowolnienie wzrostu. Myślę, że jeżeli te dane byłyby bardzo niepokojące, to w grudniu możnaby się zastanawiać nad głębszą obniżką stóp procentowych - stwierdził.

Przed obniżką o 25 pkt. 26 listopada RPP ostatni raz obniżyła stopy w lutym 2006 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy w marcu, lutym, styczniu 2008 roku oraz cztery razy w 2007 roku - w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku - łącznie o 175 pkt. bazowych.

Źródło: PAP