Stopy staną na dobre?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESNoga: Nie ma przestrzeni do obniżki stóp

W grudniu tego roku inflacja może wynieść nawet 4 proc. - stwierdził w TVN CNBC Biznes członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Marian Noga. Dodał też, że w tym roku nie widzi możliwości ani do podwyższania, ani do obniżania stóp procentowych NBP.

Prof. Marian Noga przyznał, że RPP wcześniej przewidywała, iż pod koniec roku inflacja wyniesie 3-3,1 proc. - W zasadzie teraz jest to nie do utrzymania - ocenił. Dodał też, że obecnie nie ma już przestrzeni dla obniżek stop procentowych.

W czerwcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Cykl obniżek stóp procentowych RPP rozpoczęła w listopadzie ubiegłego roku. W trakcie cyklu obniżek stopy spadły, łącznie z czerwcową obniżką, o 250 pkt. bazowych.

W listopadzie ubiegłego roku RPP obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, zaś w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt bazowych. W kwietniu i maju Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian.

Stopa depozytowa sięgnie zera?

Według członka RPP, możliwa jest natomiast obniżka stopy depozytowej. Jego zdaniem, stopa depozytowa może nawet sięgnąć poziomu zera proc.

- Najpierw jednak Narodowy Bank Polski musi zmienić procedurę naliczania punktów swapowych - dodał prof. Marian Noga. Przypomniał, że dotąd stopa depozytowa obniża się wraz z referencyjną.

Euro tak szybko, jak to możliwe

- Do strefy euro powinniśmy wejść najszybciej jak to tylko możliwe - ocenił w TVN CNBC Biznes prof. Marian Noga. Jego zdaniem, najbardziej optymalne będzie wejście do sytemu ERM2 w 2011 r., a do strefy euro w 2014 r.

Tymczasem w maju Polska spełniała jedynie warunek długoterminowej stopy procentowej. A to zaledwie jeden z pięciu kryteriów konwergencji z Maastricht. Kryteria konwergencji to warunki, które powinna spełniać gospodarka kraju aspirującego do przystąpienia do strefy euro.

Kryterium długoterminowej stopy procentowej stanowi, że długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2 pkt proc. od średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech krajach UE o najbardziej stabilnych cenach. Pod uwagę brany jest okres roku poprzedzającego moment dokonywania oceny wypełnienia kryterium. Polska nie spełniała natomiast pozostałych czterech kryteriów - stabilności cen, kursu walutowego, kryterium fiskalnego oraz kryterium zgodności legislacji.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES