Stopy procentowe w dół

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNES2611SKRZYPEK.avi

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 punków bazowych. Główna stopa procentowa wynosi teraz 5,75 proc. Ta decyzja może być pewnym zaskoczeniem dla rynków.

Swoją decyzję RPP uzasadniła prognozami spadku tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. W ocenie Rady, przyczyni się do tego znaczące obniżenie wzrostu gospodarczego zagranicą, zwiększona niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz utrudniony dostęp do kredytu i jego podwyższony koszt.

"Obniżająca się dynamika PKB i związane z tym ograniczenie popytu na pracę, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przyczyni się do osłabienia presji płacowej, a tym samym presji inflacyjnej. W tym samym kierunku będzie oddziaływać zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki" - czytamy w komunikacie RPP.

Obniżająca się dynamika PKB i związane z tym ograniczenie popytu na pracę, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przyczyni się do osłabienia presji płacowej, a tym samym presji inflacyjnej. W tym samym kierunku będzie oddziaływać zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki. komunikat RPP

Inflacja w dół, ale...

Zdaniem Rady istnieją jednak także czynniki opóźniające proces obniżania się inflacji. "Do utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie przyczynił się dalszy wzrost cen nośników energii oraz znacznej części usług, w tym przede wszystkim usług związanych z użytkowaniem mieszkania" - napisano w komunikacie. "Także z powodu wzrostu cen kontrolowanych inflacja w najbliższych miesiącach utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu" - dodała RPP.

Rynek zaskoczony

Większość ekonomistów nie spodziewała się obniżenia stóp procentowych już w listopadzie. Zdaniem większości ekspertów, Rada Polityki Pieniężnej miała zdecydować się na ten krok dopiero na początku przyszłego roku.

Ankietowani przez PAP ekonomiści podkreślali jednocześnie, że ostatnie dane makroekonomiczne oraz informacje płynące ze światowej gospodarki powodują, że możliwość wcześniejszego rozpoczęcia cyklu obniżek jest dość duża. Dlatego nie wykluczali jednoznacznie decyzji o poluzowaniu polityki monetarnej już w listopadzie.

O ewentualnej obniżce mówił też ostatnio w TVN CNBC Biznes profesor Andrzej Sławiński z RPP. - Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach globalnych, przyszła ścieżka stóp procentowych będzie zmierzała w stronę obniżek - podkreślał.

Obniżka pierwsza od dawna

Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w lutym 2006 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy w marcu, lutym, styczniu 2008 roku oraz cztery razy w 2007 roku - w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku - łącznie o 175 pkt bazowych.

Decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nie mniej niż 5,75 proc., stopa lombardowa 7,25 proc., redyskontowa 6,00 proc., zaś depozytowa 4,25 proc.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES