Stopy nie drgnęły

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24RPP obradaowała po raz pierwszy pod przewodnictwem nowego prezesa NBP Marka Belki

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 proc. - podała RPP w środę w komunikacie

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Wszyscy z 16 ankietowanych przez PAP ekonomistów byli zdania, że stopy procentowe NBP na czerwcowym posiedzeniu decyzyjnym RPP zostaną pozostawione bez zmian.

Miesiącem, w którym dojdzie do zacieśnienia polityki pieniężnej, jest - zdaniem rynku - październik. Podwyżki stóp proc. o 25 pb spodziewa się wówczas 9 z 16 ekonomistów. Dwóch ekonomistów wskazało na listopad. Jeden ekonomista, który spodziewa się pierwszej podwyżki o 25 pb w październiku, drugiej oczekuje w grudniu.

Większość ekonomistów oczekuje, że referencyjna stopa NBP na koniec 2010 roku wyniesie 3,75 proc.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., zaś dyskonta weksli 4,00 proc.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24