"Stopy jeszcze raz w górę i inflacja opanowana"

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESProf. Mariana Noga z rady Polityki Pieniężnej

- Znajdujemy się obecnie w fazie zacieśniania polityki monetarnej. Moim zdaniem, potrzebna jest jeszcze jedna mała podwyżka - 0,25 punktów bazowych - po to, ażeby inflację sprowadzić do naszego celu: 2,5 proc - powiedział w TVN CNBC Biznes prof. Marian Noga z RPP.

Zdaniem Mariana Nogi szczyt inflacji nastąpi w sierpniu - wtedy osiągnie ona maksymalny poziom 4,8-4,9 proc. Jednak wystarczy jeszcze raz podnieść nieznacznie stopy procentowe, aby od września zaczęła ona systematycznie spadać.

- W sierpniu inflacja będzie miała swój szczyt w tym roku, bo będzie wynosić 4,8-4,9 proc. Chciałbym jednak mocno podkreślić, że będzie to poniżej 5,0 proc., a to jest o tyle ważne, że różne analizy pokazują, iż grozi nam niebezpieczeństwo szybkiego wzrostu cen. Jednak według obecnych prognoz, tak sprawy stawiać nie można - powiedział Noga. Podtrzymał też opinię wygłoszoną w ubiegłą środę po posiedzeniu Rady, gdy zapowiedział kolejną podwyżkę stóp procentowych na czerwiec.

Rada czeka i apeluje o spokój

- Nie unikniemy działań ze strony RPP, jest tylko kwestia, w którym momencie trzeba je podjąć. W tej chwili oczekujemy na bardzo ważne informacje dotyczące I kw., a będą one dostępne dopiero po majowym posiedzeniu Rady. W związku z tym bardziej prawdopodobna jest decyzja w czerwcu - wyjaśnił Noga.

Marian Noga nie obawia się o wzrost PKBTVN CNBC BIZNES

Członek władzy monetarnej przypomniał, że podstawowym celem Rady jest sprowadzenie inflacji do poziomu niższego niż 3,5 proc. Podkreślił, że działanie Radzie ułatwia fakt, że jak dotąd zacieśnianie polityki pieniężnej nie wpływało negatywnie na wzrost gospodarczy. Noga uważa bowiem, że wzrost PKB w 2008 roku na poziomie co najmniej 5,5 proc. jest niezagrożony.

- Nie można więc straszyć społeczeństwa ani bardzo wysokim wzrostem cen, ani bardzo szybkim spadkiem PKB. To wszystko jest pod kontrolą i odbywa się w taki sposób, który - w jakimś sensie - został wcześniej przewidziany - powiedział. 30 kwietnia RPP zdecydował się nie podnosić poziomu stóp procentowych. Stopa 7-dniowych interwencji nadal wynosi 5,75 proc., stopa lombardowa 7,25 proc., redyskontowa 6,00 proc., zaś depozytowa 4,25 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Rada Polityki Pieniężnej siedem razy podnosiła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od trzech lat.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES